Word of the Day

en hund

dog

[Show Details]
         
Sentence of the Day

Större delen av Nya Guinea är täckt av tropisk regnskog.

Most of New Guinea is covered in tropical rainforest.

[Show Details]