Word of the Day

|
Standard
|
|

iku

to go

[Show Details]
         
Sentence of the Day

彼女は週に1回合唱団で歌っています。

kanojo wa shūni1kai gasshōdan de utatte imasu.

She sings in a choir once a week.

[Show Details]