Word of the Day

|
にん|じん
Standard
ニン|ジン
Standard

ninjin

carrot

[Show Details]
         
Sentence of the Day

それは漢字ではどう書きますか?

sore wa kanji de wa dō kakimasu ka?

How is that written in kanji?

[Show Details]