Word of the Dayson

hand

[Show Details]
         
Sentence of the Day

그는 여자친구에게 줄 반지를 샀습니다.

geu neun yuh ja chin goo e ge jool ban ji reul sat seup ni da.

He bought a ring for his girlfriend.

[Show Details]