เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Flashcards

ฝึกฝนและทดสอบความรู้คำศัพท์ของคุณด้วยแฟลชการ์ดที่มาพร้อมระบบเสียงและแบบฝึกหัดต่างๆ เช่น แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ แบบฝึกหัดการเขียนและการฟัง

Texts

มีคำอธิบายสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง

Newsletter, Games and more

รับแบบฝึกหัดรายวันด้วยจดหมายข่าวฟรีจากเรา สนุกกับเกมแข่งขันกับผู้เรียนคนอื่นๆ เช็คความคืบหน้าด้วยบททดสอบรายเดือน

Free or Premium Account

เปิดบัญชีพื้นฐาน ฟรี! หรืออัพเกรดเป็นบัญชีพรีเมียมในราคาไม่แพง

Established in 2002 we've set up 28 language combinations with a total of over 228,000 flashcards and 61,000 example sentences!

Watch a short Intro by a real user!

 

Flashcards

Practice and test your vocabulary with word and sentence flashcards and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises and listening exercises

Texts

Explained texts for beginner, intermediate or advanced learners. External texts can be analyzed with our Text Anaylzer.

Free & Premium accounts

You can start now with our amazing free plan and switch to our full-featured plan whenever you want.