My daughter wants to become an athlete.

Mijn dochter wil atlete worden.    Show Details
Global warming is affecting the Arctic.

De opwarming van de aarde heeft effect op het Noordpoolgebied.    Show Details
These pomegranates are from Azerbaijan.

Deze granaatappels komen uit Azerbeidzjan.    Show Details
No one dared to question her authority.

Niemand durfde haar autoriteit in twijfel te trekken.    Show Details
She was an important person in my life.

Zij was een belangrijke persoon in mijn leven.    Show Details
The soldier was killed in an explosion.

De soldaat kwam om door een explosie.    Show Details
I met him yesterday for the first time.

Ik heb hem gisteren voor het eerst ontmoet.    Show Details
Forty-six sailors died in the accident.

Zesenveertig matrozen zijn omgekomen door het ongeluk.    Show Details
They had already eaten when he arrived.

Ze hadden al gegeten toen hij arriveerde.    Show Details
This dog breed requires daily exercise.

Dit hondenras heeft dagelijks beweging nodig.    Show Details
Indonesia is comprised of many islands.

Indonesië bestaat uit vele eilanden.    Show Details
They will meet and go surfing together.

Ze zullen elkaar ontmoeten en samen gaan surfen.    Show Details
Can I take your order now?

Kan ik uw bestelling nu opnemen?    Show Details
Let's go out tonight and have some fun!

Laten we vanavond uitgaan en een beetje plezier maken!    Show Details
Don't tell anybody. This is our secret!

Aan niemand vertellen. Dit is ons geheim!    Show Details
I would like to buy a ticket.

Ik wil graag een kaartje kopen.    Show Details
You will have to get up early tomorrow.

Je zult morgen vroeg op moeten.    Show Details
Arranged marriages are common in India.

Afgesproken huwelijken komen veel voor in India.    Show Details
Cutting an onion makes some people cry.

Sommige mensen moeten huilen als ze een ui snijden.    Show Details
Do you want to visit the United States?

Wil je de Verenigde Staten bezoeken?    Show Details
I'm certain that he will pass the test.

Ik weet zeker dat hij zal slagen voor de toets.    Show Details
Do you want to see my holiday pictures?

Wil je mijn vakantiefoto's zien?    Show Details
Look, my boyfriend wrote a poem for me!

Kijk, mijn vriendje heeft een gedicht voor me geschreven!    Show Details
Congratulations for passing your exams!

Gefeliciteerd met het slagen van je examen!    Show Details
Cheek kissing is very common in France.

Op de wang kussen is heel gewoon in Frankrijk.    Show Details
My parents-in-law are very nice people.

Mijn schoonouders zijn heel aardige mensen.    Show Details
No problem. I will call you back later.

Geen probleem. Ik bel je later terug.    Show Details
This mushroom contains a deadly poison.

Deze paddenstoel bevat een dodelijk gif.    Show Details
She behaved as if nothing had happened.

Ze gedroeg zich alsof er niets was gebeurd.    Show Details
Do you mind if I put the television on?

Heb je er iets op tegen als ik de televisie aanzet?    Show Details
I think he's either Japanese or Korean.

Ik denk dat hij ofwel Japans ofwel Koreaans is.    Show Details
She developed asthma when she was five.

Ze kreeg astma toen ze vijf jaar oud was.    Show Details
Don't take out your frustrations on me!

Reageer je frustraties niet af op mij!    Show Details
The pool is located directly next door.

Het zwembad ligt precies hiernaast.    Show Details
He likes to drink warm milk with honey.

Hij houdt van warme melk met honing.    Show Details
Do you still have rooms?

Heeft u nog kamers?    Show Details
The pyramids in Egypt are world famous.

De piramides in Egypte zijn wereldberoemd.    Show Details
He has been unemployed for three years.

Hij is al drie jaar werkloos.    Show Details
It was bitterly cold for the whole day.

Het was de hele dag bitterkoud.    Show Details
He never showed remorse for his crimes.

Hij toonde geen berouw voor zijn misdaden.    Show Details
I have been learning Dutch for 5 years.

Ik leer al 5 jaar Nederlands.    Show Details
Can you tell me where the town hall is?

Kunt u me zeggen waar het gemeentehuis is?    Show Details
She felt very lonely after the breakup.

Zij voelde zich erg alleen na de scheiding.    Show Details
I don't think that he will get the job.

Ik denk niet dat hij de baan krijgt.    Show Details
One return-ticket to Amsterdam, please.

Een retourkaartje naar Amsterdam, alstublieft.    Show Details
He can't cope with criticism very well.

Hij kan niet goed met kritiek omgaan.    Show Details
One day he would like to live in Japan.

Ooit zou hij in Japan willen wonen.    Show Details
The two-day meeting brought no results.

De tweedaagse bespreking leverde geen resultaten op.    Show Details
My cat always sleeps near the radiator.

Mijn kat slaapt altijd bij de verwarming.    Show Details
He underwent a heart bypass operation.

Hij onderging een bypass operatie aan zijn hart.    Show Details
This businessman is incredibly greedy.

Deze zakenman is ongelooflijk hebberig.    Show Details
There is a lot of misery in the world.

Er is veel ellende in de wereld.    Show Details
He fell from a tree and broke his arm.

Hij viel uit een boom en brak zijn arm.    Show Details
The girls all talked at the same time.

De meisjes spraken allemaal tegelijk.    Show Details
We have been waiting for over an hour.

We hebben meer dan een uur gewacht.    Show Details
Would you like to see this exhibition?

Zou je deze tentoonstelling graag zien?    Show Details
The password you entered is incorrect.

Het wachtwoord dat je hebt ingevoerd, is niet correct.    Show Details
Hurry up! The movie is about to start.

Haast je! De film gaat bijna beginnen.    Show Details
This film is full of sex and violence.

Deze film zit vol seks en geweld.    Show Details
With this diet I dropped almost 15 kg.

Met dit dieet ben ik bijna 15 kilo afgevallen.    Show Details
The air in the Himalayas is very thin.

In de Himalaya is de lucht erg ijl.    Show Details
He has an incurable form of leukaemia.

Hij heeft een ongeneeslijke vorm van leukemie.    Show Details
The city of Graz has six universities.

De stad Graz heeft zes universiteiten.    Show Details
He always pretends to know everything.

Hij doet altijd alsof hij alles weet.    Show Details
Sunset Boulevard is almost 40 km long.

De Sunset Boulevard is ongeveer 40 km lang.    Show Details
This is a photograph of my grandchild.

Dit is een foto van mijn kleinkind.    Show Details
100.000 homes are without electricity.

100.000 huizen zitten zonder elektriciteit.    Show Details
This is the best search engine I know.

Dit is de beste zoekmachine die ik ken.    Show Details
I like to go cycling on weekends.

Ik ga in het weekend graag fietsen.    Show Details
We are not used to this humid climate.

We zijn dit vochtige klimaat niet gewoon.    Show Details
Do you know a reliable moving company?

Ken je een betrouwbaar verhuisbedrijf?    Show Details
You can't work here on a tourist visa.

Je mag hier niet werken met een toeristenvisum.    Show Details
He doesn't like to ask for directions.

Hij vindt het niet prettig de weg te vragen.    Show Details
He is asking me the way to the museum.

Hij vraagt me de weg naar het museum.    Show Details
Don't forget to buy a present for her.

Vergeet niet een cadeautje voor haar te kopen.    Show Details
Thank you for taking me out to dinner.

Bedankt dat je me mee uit eten hebt genomen.    Show Details
She had a wonderful time at the party.

Ze had een heerlijke tijd op het feest.    Show Details
I have left my umbrella at the office.

Ik heb mijn paraplu op kantoor laten liggen.    Show Details
George was adamant that he didn't lie.

George bleef volhouden dat hij niet heeft gelogen.    Show Details
The judge said he was driven by greed.

De rechter zei dat hij werd gedreven door hebzucht.    Show Details
We will buy a property for investment.

We zullen onroerend goed kopen als investering.    Show Details
Green tea is healthier than black tea.

Groene thee is gezonder dan zwarte thee.    Show Details
Can you tell me the way to the museum?

Kunt u mij de weg naar het museum wijzen?    Show Details
I have a right to know, what happened.

Ik heb er recht op te weten wat er is gebeurd.    Show Details
I hope you are enjoying your holidays.

Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt.    Show Details
The Internet connection is down again.

De internetverbinding is weer verbroken.    Show Details
Running in the hallway is not allowed.

Rennen in de gang is niet toegestaan.    Show Details
He was so angry that he yelled at her.

Hij was zo kwaad dat hij tegen haar schreeuwde.    Show Details
This island has a subtropical climate.

Dit eiland heeft een subtropisch klimaat.    Show Details
Why are cows considered holy in India?

Waarom worden in India koeien als heilig beschouwd?    Show Details
Drinks are half price until 8 o'clock.

Tot acht uur zijn alle drankjes voor de halve prijs.    Show Details
Barcelona has seven beautiful beaches.

Barcelona heeft 7 prachtige stranden.    Show Details
My doctor prescribed me this medicine.

Mijn arts heeft me dit medicijn voorgeschreven.    Show Details
Too much sugar is bad for your health!

Te veel suiker is slecht voor je gezondheid!    Show Details
This is the last phase of the project.

Dit is de laatste fase van het project.    Show Details
My cousin is three years older than I.

Mijn neef is drie jaar ouder dan ik.    Show Details
Her new book doesn't have a title yet.

Haar nieuwe boek heeft nog geen titel.    Show Details
I learnt to speak Russian in the army.

Ik heb Russisch geleerd in het leger.    Show Details
Hello. I have just come to work here.

Hallo. Ik ben hier net komen werken.    Show Details
In her free time she sings in a choir.

Ze zingt in een koor in haar vrije tijd.    Show Details
1234...1617Next »