Wees stil!

Be quiet!    Show Details
Wat is er aan de hand?

What's the matter?    Show Details
Ik ben erg ziek.

I'm very ill.    Show Details
Ik weet het niet.

I don't know.    Show Details
Dat maakt niet uit.

It doesn't matter.    Show Details
Hoe heet jij?

What is your name?    Show Details
Wat is dat?

What is that?    Show Details
Ik ben moe.

I'm tired.    Show Details
Een bier alstublieft.

A beer, please.    Show Details
Waar is het toilet?

Where is the loo?    Show Details
Ik ga wandelen.

I'm going for a walk.    Show Details
Hij houdt niet meer van zijn vrouw.

He doesn't love his wife anymore.    Show Details
Het spijt me, maar ik sta machteloos.

I'm sorry, but my hands are tied.    Show Details
Kan je je voorstellen hier te wonen?

Can you see yourself living here?    Show Details
Ik neem het weekend vrij.

I will take the weekend off.    Show Details
Het was mijn idee.

It was my idea.    Show Details
Vanaf morgen stop ik met roken.

From tomorrow I'll stop smoking.    Show Details
Hij wordt vandaag dertig.

He is turning thirty today.    Show Details
Waarom huil je?

Why are you crying?    Show Details
Dat betwijfel ik.

I doubt it.    Show Details
Dat gaat je niks aan.

That is none of your business.    Show Details
Hou alsjeblieft op met zeuren.

Please stop whining.    Show Details
Ik zou graag een ticket willen kopen voor de eerstvolgende vlucht naar München.

I would like to buy a ticket for the next flight to Munich.    Show Details
Kan jij mij alsjeblieft helpen?

Can you help me out please?    Show Details
Ze houdt van warme chocolademelk.

She likes hot chocolate.    Show Details
We wonen hier in onmenselijke omstandigheden.

These are inhuman conditions we're living in.    Show Details
Ik kan hier niet mee omgaan.

I can't deal with this.    Show Details
Ik kom zo vroeg als ik kan naar huis.

I'll come home as early as I can.    Show Details
Jij bent zo'n kletskous!

You are such a chatterbox!    Show Details
Ik ga regelmatig naar de sportschool.

I go to the gym regularly.    Show Details
Ik kan niet geloven dat ik dit mezelf aandoe.

I can't believe I'm doing this to myself.    Show Details
Ik ben allergisch voor melkproducten.

I'm allergic to dairy products.    Show Details
Ik ben er voor je.

I'll be there for you.    Show Details
Jij verdient een tweede kans.

You deserve a second chance.    Show Details
Hij is stomdronken.

He is totally drunk.    Show Details
Ik woon in dit huis.

I live in this house.    Show Details
Ik hoop het.

I hope so.    Show Details
Ze heeft gelijk.

She is right.    Show Details
Je hebt geen keuze.

You don't have a choice.    Show Details
Ik schrok van je.

You frightened me.    Show Details
Ik had geen idee.

I had no idea.    Show Details
Waarom blijf je me bellen?

Why do you keep calling me?    Show Details
Ik waardeer je eerlijkheid.

I appreciate your honesty.    Show Details
Hoe verwijder ik deze vlek?

How do I remove this stain?    Show Details
Ze is erg fotogeniek.

She is very photogenic.    Show Details
Ik heb geen verdere vragen.

I have no further questions.    Show Details
Het is een kwestie van leven of dood.

It's a matter of life and death.    Show Details
Levert dat een probleem op?

Does that present a problem?    Show Details
Hij neemt een welverdiende pauze.

He's taking a well-earned break.    Show Details
Hij is een geweldige vent.

He is a great guy.    Show Details
De criminelen hadden in zijn huis ingebroken toen hij drie maanden weg was.

The criminals had broken into his house while he was away for three months.    Show Details
Misschien heb je gelijk.

Maybe you are right.    Show Details
Stoort dat je?

Does that bother you?    Show Details
Het belangrijkste is dat je van je fouten leert.

The most important thing is that you learn from your mistakes.    Show Details
Ik heb een ander standpunt dan jij.

My point of view is different from yours.    Show Details
Geef niet te snel op.

Don't give up too soon.    Show Details
De meeste inbraken zijn niet van tevoren gepland.

Most burglaries are not pre-planned.    Show Details
De tweedaagse bespreking leverde geen resultaten op.

The two-day meeting brought no results.    Show Details
Is alles OK?

Is everything okay?    Show Details
Wanneer heb je dat besloten?

When did you decide that?    Show Details
Je kan de bewijzen niet negeren.

You can't ignore the evidence.    Show Details
Wat ik gedaan heb, was totaal ongepast.

What I did was totally inappropriate.    Show Details
Zij had heel vreemde eetgewoontes.

She had very strange eating habits.    Show Details
Plezier en productiviteit lijken nauw met elkaar verweven.

Fun and productivity seem to be tightly intertwined.    Show Details
Ik bel je terug.

I will call you back.    Show Details
Zij werden schuldig bevonden.

They have been found guilty.    Show Details
Dit verwachtte ik nooit.

I never expected this.    Show Details
Dit is behoorlijk ongewoon voor mij.

This is pretty unusual for me.    Show Details
Zij bedroog hem met Peter.

She cheated on him with Peter.    Show Details
De hele affaire is een schaamteloze poging het publiek te manipuleren.

The whole affair is a shameless attempt to manipulate the public.    Show Details
Het interesseert me niet wat jij zegt, jij liegt toch.

I do not care what you say, you are just lying.    Show Details
Sommige mensen geven wel kritiek, maar kunnen geen kritiek ontvangen.

Some people criticise but cannot receive criticism.    Show Details
Ik ben dikker geworden sinds de laatste keer dat jij mij zag.

I have put on weight since the last time you saw me.    Show Details
Maar een paar mensen kunnen deze taal spreken.

Only a few people can speak this language.    Show Details
Ze verdwaalden in het bos.

They got lost in the woods.    Show Details
Zij denkt dat iedereen die in God gelooft bijgelovig is.

She thinks that anybody who believes in God is superstitious.    Show Details
Zij overleed gisteren, 20 uur nadat zij opgenomen was in het ziekenhuis, na een auto ongeluk.

She passed away yesterday, 20 hours after she was admitted into hospital following a car crash.    Show Details
We zijn elf jaar getrouwd en hebben vier kinderen.

We have been married for eleven years and have four children.    Show Details
Hij vermaakt zich duidelijk en neemt zijn succes niet te serieus.

He is clearly enjoying himself and not taking his success too seriously.    Show Details
Michiel en ik hebben veel gemeen.

Michiel and I have so much in common.    Show Details
Volgens de NOS was de vergaderzaal helemaal vol voor de toespraak van Jan-Peter Balkenende.

According to the NOS the conference hall was completely full for Mr. Balkenende's speech.    Show Details
Toen brand uitbrak, moesten de gasten en het personeel het hotel verlaten.

Guests and staff were forced to leave the hotel, when a fire broke out.    Show Details
Zij woont in een kleine stad.

She lives in a small town.    Show Details
Wat is de betekenis van het leven?

What is the meaning of life?    Show Details
De politie bevestigde vandaag dat 30 mensen waren omgekomen bij een aanslag met een autobom.

Today the police confirmed that 30 people were killed in a car bomb attack.    Show Details
Ik heb een video geüpload die uitlegt hoe het werkt.

I have uploaded a video which explains how it works.    Show Details
Het vliegtuig maakte een noodlanding.

The plane made an emergency landing.    Show Details
Gisteren heeft hij zijn paspoort verlengd.

He renewed his passport yesterday.    Show Details
Ze huilt iedere keer als ze over deze film praat.

She cries every time she talks about this movie.    Show Details
De verwarming in mijn huis lekt.

The radiator in my house is leaking.    Show Details
Mijn kat slaapt altijd bij de verwarming.

My cat always sleeps near the radiator.    Show Details
Dit is een van de bekendste onopgeloste misdaden van de laatste eeuw.

This is one of the greatest unsolved crimes of the last century.    Show Details
Iemand heeft mijn fiets gestolen.

Somebody stole my bicycle.    Show Details
Hoi, hoe gaat het? Ik ben oké.

Hi, how are you? I'm so-so    Show Details
Ik ben 's avonds erg moe.

I'm very tired in the evening.    Show Details
Spreek je Engels?

Do you speak English?    Show Details
Ik studeer in Nederland.

I'm studying in the Netherlands.    Show Details
Dit boek is erg interessant.

This book is very interesting.    Show Details
Jij leert erg snel.

You learn very fast.    Show Details
Deze leraar is erg streng.

This teacher is very strict.    Show Details
« Previous12...2223242526Next »