Ik zou hem mijn excuus moeten aanbieden.

I should offer him my apologies.    [Show Details]
Zou je het bad vol kunnen laten lopen?

Could you run me a bath please?    [Show Details]
Zou je me een plezier willen doen?

Could you do me a favour?    [Show Details]
Ik heb een dokter nodig.

I need a doctor.    [Show Details]
Ik voel me niet goed.

I don't feel well.    [Show Details]
Het is half vier.

It's half past three.    [Show Details]
Wees stil!

Be quiet!    [Show Details]
Wat is er aan de hand?

What's the matter?    [Show Details]
Ik ben erg ziek.

I'm very ill.    [Show Details]
Ik weet het niet.

I don't know.    [Show Details]
Dat maakt niet uit.

It doesn't matter.    [Show Details]
Hoe heet jij?

What is your name?    [Show Details]
Wat is dat?

What is that?    [Show Details]
Ik ben moe.

I'm tired.    [Show Details]
Een bier alstublieft.

A beer, please.    [Show Details]
Waar is het toilet?

Where is the loo?    [Show Details]
Ik ga wandelen.

I'm going for a walk.    [Show Details]
Hij houdt niet meer van zijn vrouw.

He doesn't love his wife anymore.    [Show Details]
Het spijt me, maar ik sta machteloos.

I'm sorry, but my hands are tied.    [Show Details]
Kan je je voorstellen hier te wonen?

Can you see yourself living here?    [Show Details]
Ik neem het weekend vrij.

I will take the weekend off.    [Show Details]
Het was mijn idee.

It was my idea.    [Show Details]
Vanaf morgen stop ik met roken.

From tomorrow I'll stop smoking.    [Show Details]
Hij wordt vandaag dertig.

He is turning thirty today.    [Show Details]
Waarom huil je?

Why are you crying?    [Show Details]
Dat betwijfel ik.

I doubt it.    [Show Details]
Dat gaat je niks aan.

That is none of your business.    [Show Details]
Hou alsjeblieft op met zeuren.

Please stop whining.    [Show Details]
Ik zou graag een ticket willen kopen voor de eerstvolgende vlucht naar München.

I would like to buy a ticket for the next flight to Munich.    [Show Details]
Kan jij mij alsjeblieft helpen?

Can you help me out please?    [Show Details]
Ze houdt van warme chocolademelk.

She likes hot chocolate.    [Show Details]
We wonen hier in onmenselijke omstandigheden.

These are inhuman conditions we're living in.    [Show Details]
Ik kan hier niet mee omgaan.

I can't deal with this.    [Show Details]
Ik kom zo vroeg als ik kan naar huis.

I'll come home as early as I can.    [Show Details]
Jij bent zo'n kletskous!

You are such a chatterbox!    [Show Details]
Ik ga regelmatig naar de sportschool.

I go to the gym regularly.    [Show Details]
Ik kan niet geloven dat ik dit mezelf aandoe.

I can't believe I'm doing this to myself.    [Show Details]
Ik ben allergisch voor melkproducten.

I'm allergic to dairy products.    [Show Details]
Ik ben er voor je.

I'll be there for you.    [Show Details]
Jij verdient een tweede kans.

You deserve a second chance.    [Show Details]
Hij is stomdronken.

He is totally drunk.    [Show Details]
Ik woon in dit huis.

I live in this house.    [Show Details]
Ik hoop het.

I hope so.    [Show Details]
Ze heeft gelijk.

She is right.    [Show Details]
Je hebt geen keuze.

You don't have a choice.    [Show Details]
Ik schrok van je.

You frightened me.    [Show Details]
Ik had geen idee.

I had no idea.    [Show Details]
Waarom blijf je me bellen?

Why do you keep calling me?    [Show Details]
Ik waardeer je eerlijkheid.

I appreciate your honesty.    [Show Details]
Hoe verwijder ik deze vlek?

How do I remove this stain?    [Show Details]
Ze is erg fotogeniek.

She is very photogenic.    [Show Details]
Ik heb geen verdere vragen.

I have no further questions.    [Show Details]
Het is een kwestie van leven of dood.

It's a matter of life and death.    [Show Details]
Levert dat een probleem op?

Does that present a problem?    [Show Details]
Hij neemt een welverdiende pauze.

He's taking a well-earned break.    [Show Details]
Hij is een geweldige vent.

He is a great guy.    [Show Details]
De criminelen hadden in zijn huis ingebroken toen hij drie maanden weg was.

The criminals had broken into his house while he was away for three months.    [Show Details]
Misschien heb je gelijk.

Maybe you are right.    [Show Details]
Stoort dat je?

Does that bother you?    [Show Details]
Het belangrijkste is dat je van je fouten leert.

The most important thing is that you learn from your mistakes.    [Show Details]
Ik heb een ander standpunt dan jij.

My point of view is different from yours.    [Show Details]
Geef niet te snel op.

Don't give up too soon.    [Show Details]
De meeste inbraken zijn niet van tevoren gepland.

Most burglaries are not pre-planned.    [Show Details]
De tweedaagse bespreking leverde geen resultaten op.

The two-day meeting brought no results.    [Show Details]
Is alles OK?

Is everything okay?    [Show Details]
Wanneer heb je dat besloten?

When did you decide that?    [Show Details]
Je kan de bewijzen niet negeren.

You can't ignore the evidence.    [Show Details]
Wat ik gedaan heb, was totaal ongepast.

What I did was totally inappropriate.    [Show Details]
Zij had heel vreemde eetgewoontes.

She had very strange eating habits.    [Show Details]
Plezier en werk schijnen nauw verweven.

Fun and productivity seem to be tightly intertwined.    [Show Details]
Ik bel je terug.

I will call you back.    [Show Details]
Zij werden schuldig bevonden.

They have been found guilty.    [Show Details]
Dit verwachtte ik nooit.

I never expected this.    [Show Details]
Dit is behoorlijk ongewoon voor mij.

This is pretty unusual for me.    [Show Details]
Zij bedroog hem met Peter.

She cheated on him with Peter.    [Show Details]
De hele affaire is een schaamteloze poging het publiek te manipuleren.

The whole affair is a shameless attempt to manipulate the public.    [Show Details]
Het interesseert me niet wat jij zegt, jij liegt toch.

I do not care what you say, you are just lying.    [Show Details]
Sommige mensen geven wel kritiek, maar kunnen geen kritiek ontvangen.

Some people can dish it out, but can not take it.    [Show Details]
Ik ben dikker geworden sinds de laatste keer dat jij mij zag.

I have put on weight since the last time you saw me.    [Show Details]
Maar een paar mensen kunnen deze taal spreken.

Only a few people can speak this language.    [Show Details]
Ze verdwaalden in het bos.

They got lost in the woods.    [Show Details]
Zij denkt dat iedereen die in God gelooft bijgelovig is.

She thinks that anybody who believes in God is superstitious.    [Show Details]
Zij overleed gisteren, 20 uur nadat zij opgenomen was in het ziekenhuis, na een auto ongeluk.

She passed away yesterday, 20 hours after she was admitted into hospital following a car crash.    [Show Details]
We zijn elf jaar getrouwd en hebben vier kinderen.

We have been married for eleven years and have four children.    [Show Details]
Hij vermaakt zich duidelijk en neemt zijn succes niet te serieus.

He is clearly enjoying himself and not taking his success too seriously.    [Show Details]
Michiel en ik hebben veel gemeen.

Michiel and I have so much in common.    [Show Details]
Volgens de NOS was de vergaderzaal helemaal vol voor de toespraak van Jan-Peter Balkenende.

According to the NOS the conference hall was completely full for Mr. Balkenende's speech.    [Show Details]
Toen brand uitbrak, moesten de gasten en het personeel het hotel verlaten.

Guests and staff were forced to leave the hotel, when a fire broke out.    [Show Details]
Zij woont in een kleine stad.

She lives in a small town.    [Show Details]
Wat is de betekenis van het leven?

What is the meaning of life?    [Show Details]
De politie bevestigde vandaag dat 30 mensen waren omgekomen bij een aanslag met een autobom.

Today the police confirmed that 30 people were killed in a car bomb attack.    [Show Details]
Ik heb een video geüpload die uitlegt hoe het werkt.

I have uploaded a video which explains how it works.    [Show Details]
Het vliegtuig maakte een noodlanding.

The plane made an emergency landing.    [Show Details]
Gisteren heeft hij zijn paspoort verlengd.

He renewed his passport yesterday.    [Show Details]
Ze huilt iedere keer als ze over deze film praat.

She cries every time she talks about this movie.    [Show Details]
De verwarming in mijn huis lekt.

The radiator in my house is leaking.    [Show Details]
Mijn kat slaapt altijd bij de verwarming.

My cat always sleeps near the radiator.    [Show Details]
Dit is een van de bekendste onopgeloste misdaden van de laatste eeuw.

This is one of the greatest unsolved crimes of the last century.    [Show Details]
Iemand heeft mijn fiets gestolen.

Somebody stole my bicycle.    [Show Details]
Hallo, hoe is het? Het gaat wel.

Hi, how are you? I'm so-so    [Show Details]
« Previous12...2223242526Next »