Swedish Word: ja

English Meaning: yes

Example Sentences:

Snälla, säg ja.
Please say yes.
[Show Details]
Kommer du verkligen att skicka ett vykort till mig? Ja, det är klart!
Are you really going to write me a postcard? Yes, of course!
[Show Details]
Är det din syster där borta? Ja, det är hon.
Is that your sister over there? Yes, that's she.
[Show Details]
Jag hörde att du har förlorat ditt jobb, är det sant? Ja, tyvärr är det så.
I've heard you have lost your job, is that true? Yes, I'm afraid so.
[Show Details]
Är den här tidningen gratis? Ja, det är den.
Is this newspaper free? Yes it is.
[Show Details]
Saknar du dina vänner och din familj? Ja, det gör jag.
Do you miss your friends and family? Yes, I do.
[Show Details]

Learn Swedish and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!