At the bank


"God morgon. Hur kan jag hjälpa dig?"

"Good morning sir. How can I help you?"
"God morgon. Jag skulle vilja öppna ett konto i er bank."

"Good morning. I would like to open an account at your bank."
"Utmärkt. Vilket slags konto skulle du vilja öppna?"

"Very well, sir. What kind of account would you like to open?"
"Jag skulle vilja öppna ett sparkonto. Jag såg er annons i dagstidningen om särskilda räntor för nya kunder. Kan du förklara dem för mig?"

"I would like to open a savings account. I saw your advertisement in the newspaper concerning special rates for new customers. Could you explain them to me?"
"Självklart. Vi erbjuder nya kunder en årsränta på fem procent, och inga avgifter tillämpas på några av banktransaktionerna som är knutna till kontot."

"Certainly, sir. We offer new customers a 5 percent per year interest rate, and no fees are applied to any of the bank transactions related to the account."
"Jag förstår. Det låter som ett bra erbjudande. Och vilken sorts dokumentation behöver jag tillhandahålla för att öppna kontot?"

"I see. That sounds like a good deal. And what type of documentation do I need to provide you with in order to open the account?"
"Vi behöver legitimation, som pass eller körkort, och bostadsbevis, som ett hyreskontrakt eller en räkning adresserad hem till dig. Vi ber dig även att fylla i det här formuläret."

"We will need personal identification, such as your passport or driver's license, and proof of residence, such as a rental contract or a bill addressed to your home. We also ask that you complete this form."
"Utmärkt, jag kommer tillbaka i dag på eftermiddagen med formuläret och dokumenten. Tack så mycket för hjälpen."

"Very well, I shall come back this afternoon with the form and the documents. Thank you very much for your help."
"Varsågod. Ha en trevlig dag."

"You're welcome, sir. Have a pleasant day."


Learn Swedish and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!