Ordering food in a restaurant


Jack och Susan går till en thairestaurang.

Jack and Susan go to a Thai restaurant.
Servitrisen: Hej!

Waitress: Good day!
Jack: Ett bord för två, tack.

Jack: A table for 2 please.
Jack och Susan följer efter servitrisen och sätter sig sedan vid sitt bord.

Jack and Susan follow the waitress and then sit down at their table.
Jack: Jag tror att jag ska ta Pad thai. Vad ska du beställa?

Jack: I think I'll take Pad Thai. What will you order?
Susan: Jag tar Grön curry.

Susan: I'll take Green curry.
Jack: Du beställer alltid samma sak!

Jack: You always order the same!
Susan: Det är det enda jag gillar!

Susan: It's the only thing I like!
Jack: Ursäkta, kan vi beställa?

Jack: Excuse me, could we order please?
Servitrisen: Ett ögonblick bara!

Waitress: One moment, please!
Servitrisen kommer fram emot bordet.

The waitress approaches the table.
Servitrisen: Ja tack?

Waitress: Yes please?
Jack: Jag tar Pad thai och min fru Grön curry. Är Pad thai-rätten stark?

Jack: I'll have Pad Thai and my wife Green curry. Is the Pad Thai spicy?
Servitrisen: Nej, inte alls. Vill du ha ris med curryn?

Waitress: No, not at all. Would you like rice with the curry?
Susan: Ja tack!

Susan: Yes, please!
Servitrisen: Okej. Något annat?

Waitress: Okay. Anything else?
Susan: Ja, var snäll och ge oss en kanna kranvatten.

Susan: Yes, please bring us a jug of tap water.
Servitrisen: Javisst!

Waitress: Yes of course!

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text