The largest Chinese community outside Asia is located in San Francisco.

De största kineskvarteren utanför Asien ligger i San Francisco.    Show Details
During the earthquake in Haiti a lot of criminals escaped from prison.

Under jordbävningen i Haiti rymde många brottslingar från fängelset.    Show Details
The members of this band come from completely different backgrounds.

Medlemmarna i det här bandet har helt olika bakgrund.    Show Details
The demands on natural resources have doubled in the past 50 years.

Efterfrågan på naturtillgångar har fördubblats de senaste 50 åren.    Show Details
She moved to Tokyo at fourteen to pursue a career in entertainment.

Hon flyttade till Tokyo vid fjorton års ålder för att göra karriär i underhållningsbranschen.    Show Details
If you want to lose weight you need to eat less and exercise more.

Om du vill gå ner i vikt behöver du äta mindre och motionera mer.    Show Details
I always borrow money from pessimists. They won't expect it back.

Jag lånar alltid pengar av pessimister. De förväntar sig inte att få dem tillbaka.    Show Details
Swahili is the official language of Tanzania, Kenya, and Uganda.

Swahili är det officiella språket i Tanzania, Kenya och Uganda.    Show Details
The Zimbabwean economy collapsed under the presidency of Mugabe.

Den zimbabwiska ekonomin kollapsade under Mugabes tid som president.    Show Details
The supervisor did not recognise the gravity of the situation.

Förmannen förstod inte allvaret i situationen.    Show Details
The exploitation of the rainforest has become a major worry.

Exploateringen av regnskogen har blivit ett stort bekymmer.    Show Details
After installing this programme my computer became unstable.

Sedan det här programmet hade installerats blev min dator instabil.    Show Details
Despite decades of warnings, people still continue smoking.

Trots årtionden av varningar fortsätter folk att röka.    Show Details
Some people regard Buddhism as a philosophy not a religion.

Vissa betraktar buddismen som en filosofi och inte som en religion.    Show Details
An investigation of what led to his death is still ongoing.

En utredning om vad som ledde till hans död pågår fortfarande.    Show Details
Some people still believe that the moon landing was a hoax.

En del människor tror fortfarande att månlandningen var en bluff.    Show Details
In my view a military parade is a vulgar display of power.

Enligt min åsikt är en militärparad en vulgär maktuppvisning.    Show Details
The sudden rise in share prices has surprised economists.

Den plötsliga prisuppgången på aktier har överraskat ekonomerna.    Show Details
Without the microchip there would be no modern computers.

Utan mikrochips skulle det inte finnas några moderna datorer.    Show Details
More than 50 million people died in the Second World War.

Över 50 miljoner människor dog under andra världskriget.    Show Details
More than 30 insurgents were killed during the operation.

Fler än 30 rebeller dödades under operationen.    Show Details
Walking your dog is a great way to get regular exercise.

Att rasta hunden är ett utmärkt sätt att få regelbunden motion.    Show Details
Millions of people died of smallpox in the 20th century.

Miljoner människor dog av smittkoppor på nittonhundratalet.    Show Details
"My marriage is over," she said with tears in her eyes.

"Mitt äktenskap är över", sa hon med tårar i ögonen.    Show Details
The sign outside reads: "Staff wanted - apply within".

På skylten utanför står det: "Personal sökes - ansök härinne".    Show Details
This brutal act of terrorism cost many people's lives.

Den här brutala terrorhandlingen kostade många människoliv.    Show Details
Most areas of the brain are still active during sleep.

De flesta områden i hjärnan är fortfarande aktiva under sömnen.    Show Details
He doesn't care about the consequences of his actions.

Han bryr sig inte om konsekvenserna av sina handlingar.    Show Details
This travel guide contains a lot of wrong information.

Den här reseguiden innehåller mycket felaktig information.    Show Details
Most of New Guinea is covered in tropical rainforest.

Större delen av Nya Guinea är täckt av tropisk regnskog.    Show Details
Tenerife is the biggest island of the Canary Islands.

Teneriffa är Kanarieöarnas största ö.    Show Details
Is there a word processor installed on your computer?

Finns det en ordbehandlare installerad på din dator?    Show Details
What is the recommended retail price of this product?

Vad är det rekommenderade detaljhandelspriset för den här varan?    Show Details
Many drug addicts commit crimes to finance their habits.

Många drogmissbrukare begår brott för att finansiera sina vanor.    Show Details
The brain is the most complex part of the human body.

Hjärnan är den mest komplexa delen av människokroppen.    Show Details
The Bulgarian and Russian languages are very similar.

Språken bulgariska och ryska liknar varandra mycket.    Show Details
The prototype of this product doesn't work very well.

Prototypen för den här produkten fungerar inte särskilt bra.    Show Details
He has just married and is already having an affair.

Han har nyss gift sig och har redan en kärleksaffär.    Show Details
This marketing expert writes a blog post every day.

Den här marknadsföringsexperten skriver ett blogginlägg varje dag.    Show Details
Why is there no firewall installed on this computer?

Varför är ingen brandvägg installerad på den här datorn?    Show Details
The Danes are the happiest people in the world.

Danskarna är det lyckligaste folket i världen.    Show Details
The prime minister was not available for a comment.

Premiärministern var inte tillgänglig för en kommentar.    Show Details
The politician survived the assassination attempt.

Politikern överlevde mordförsöket.    Show Details
Not a lot of people live in this barren landscape.

Det är inte många som bor i det här karga landskapet.    Show Details
The firefighters were unable to put out the fires.

Brandmännen kunde inte släcka bränderna.    Show Details
Corruption is common in many developing countries.

Korruption är vanligt i många utvecklingsländer.    Show Details
In Egypt, a German tourist was killed by a shark.

I Egypten dödades en tysk turist av en haj.    Show Details
Hydrogen consists of one proton and one electron.

Väte består av en proton och en elektron.    Show Details
He was afraid that he would die after contracting malaria.

Han var rädd att han skulle dö sedan han ådragit sig malaria.    Show Details
A lot of people in Rio de Janeiro live in slums.

Många människor i Rio de Janeiro lever i slummen.    Show Details
I want to install air conditioning in my apartment.

Jag vill installera luftkonditionering i min lägenhet.    Show Details
What is the name of the perfume you are wearing?

Vad heter parfymen du har på dig?    Show Details
"Stay away from my wife," he shouted furiously.

"Håll dig borta från min fru", skrek han ursinnigt.    Show Details
Not many people in the world can speak Swedish.

Inte många människor i världen kan tala svenska.    Show Details
"Run as fast as you can!" he screamed in panic.

"Spring så fort du kan!" skrek han i panik.    Show Details
Do you have information about working in Japan?

Har du information om att arbeta i Japan?    Show Details
The human body is an incredibly complex system.

Människokroppen är ett otroligt komplext system.    Show Details
After doing exercise, I'm always very thirsty.

Efter att ha tränat är jag alltid väldigt törstig.    Show Details
Thank you for meeting me on such short notice.

Tack för att du träffar mig med så kort varsel.    Show Details
The project manager is completely incompetent.

Projektledaren är helt inkompetent.    Show Details
Alcohol causes thousands of deaths every year.

Alkohol orsakar tusentals dödsfall varje år.    Show Details
When is a child old enough to stay home alone?

När är ett barn gammalt nog att vara ensam hemma?    Show Details
Uruguay won the first World Cup final in 1930.

Uruguay vann den första världsmästerskapsfinalen, år 1930.    Show Details
This hotel was designed to look like a castle.

Hotellet var designat för att se ut som ett slott.    Show Details
Hydrogen is the most simple chemical element.

Väte är det enklaste kemiska grundämnet.    Show Details
The drug lord was killed during a gunfight.

Knarkkungen dödades i en eldstrid.    Show Details
You can save up to 60% by booking in advance.

Man kan spara upp till 60 % genom att boka på förhand.    Show Details
This is a list of world records in athletics.

Det här är en lista över världsrekord i friidrott.    Show Details
Scientists are still discovering new species.

Forskare upptäcker fortfarande nya arter.    Show Details
The planet Saturn has more than sixty moons.

Planeten Saturnus har över sextio månar.    Show Details
His New Year's resolution is to lose weight.

Hans nyårslöfte är att gå ner i vikt.    Show Details
Last year the castle underwent a renovation.

Förra året genomgick slottet en renovering.    Show Details
My dad is a big fan of this Dutch violinist.

Min pappa är en stor beundrare av den här nederländska violinisten.    Show Details
His mother always believed he could succeed.

Hans mamma trodde alltid att han kunde lyckas.    Show Details
This is the worst hotel I've ever stayed in.

Det här är det sämsta hotell jag någonsin bott på.    Show Details
This Korean palace was constructed in 1394.

Det här koreanska palatset byggdes 1394.    Show Details
He was killed by an unidentified assailant.

Han blev dödad av en oidentifierad angripare.    Show Details
Scientists have found a new lemur species.

Forskare har hittat en ny lemurart.    Show Details
Millions of people visit Hawaii each year.

Miljontals människor besöker Hawaii varje år.    Show Details
You only live once - unless you are Hindu!

Man lever bara en gång - såvida man inte är hindu!    Show Details
Napoleon's army was considered invincible.

Napoleons armé betraktades som oövervinnlig.    Show Details
Why is there a worm in the tequila bottle?

Varför är det en mask i tequilaflaskan?    Show Details
Malaria is widespread in tropical regions.

Malaria är utbrett i tropiska områden.    Show Details
What is a spark plug for? It ignites fuel.

Vad används ett tändstift till? Det antänder bränsle.    Show Details
The death certificate was apparently fake.

Dödsattesten var tydligen falsk.    Show Details
He is always involved in some shady business.

Han är jämt inblandad i några skumma affärer.    Show Details
Helium is a colourless and odourless gas.

Helium är en färglös och luktfri gas.    Show Details
His presentation was a little bit boring.

Hans presentation var lite tråkig.    Show Details
He is in the early stages of Alzheimer's disease.

Han är i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom.    Show Details
The strike will disrupt flights to Spain.

Strejken kommer att störa flyg till Spanien.    Show Details
I love to sit in front of the fireplace.

Jag älskar att sitta framför öppna spisen.    Show Details
Travelling doesn't have to be expensive.

Att resa behöver inte vara dyrt.    Show Details
What picture should we hang on the wall?

Vilken tavla ska vi hänga på väggen?    Show Details
I love berries, especially strawberries.

Jag älskar bär, särskilt jordgubbar.    Show Details
Michael Jackson was a great entertainer.

Michael Jackson var en stor underhållare.    Show Details
He struggled for years to learn English.

Han kämpade i åratal för att lära sig engelska.    Show Details
The tournament was interrupted by rain.

Turneringen avbröts på grund av regn.    Show Details
My brother teaches economics in London.

Min bror undervisar i ekonomi i London.    Show Details
My daughter wants to become an athlete.

Min dotter vill bli idrottare.    Show Details
He drinks to forget about his problems.

Han dricker för att glömma sina problem.    Show Details
1234...2425Next »