Research shows that big tech companies have the power to influence elections.

Cercetările arată că marile companii de tehnologie au puterea de a influența alegerile.    Show Details
We need to cast off the chains of tyranny!

Trebuie să desfacem lanțurile tiraniei!    Show Details
The handyman was supposed to fix the dishwasher, but he broke it completely.

Meșterul trebuia să repare mașina de spălat vase, însă a stricat-o de tot.    Show Details
The Federal Reserve was established at a secret meeting on Jekyll Island.

Rezerva Federală a fost înființată în cadrul unei reuniuni secrete pe insula Jekyll.    Show Details
The doctor advised him to take vitamin D3 and vitamin K2 every morning.

Medicul l-a sfătuit să ia vitamina D3 și vitamina K2 în fiecare dimineață.    Show Details
Methylene blue is a blue dye that is also used for medical purposes.

Albastrul de metilen este un colorant albastru utilizat și în scopuri medicale.    Show Details
In the last year the traffic on this street has become unbearable.

În ultimul an, traficul pe această stradă a devenit insuportabil.    Show Details
We are looking for an employee who is able to think strategically.

Căutăm un angajat care este capabil să gândească strategic.    Show Details
For security I always put on a seat belt, even for short journeys.

Pentru siguranță, îmi pun întotdeauna centura de siguranță, chiar și în călătorii scurte.    Show Details
The pharmaceutical industry has made a lot of money with vaccines.

Industria farmaceutică a făcut o mulțime de bani cu vaccinurile.    Show Details
It's dangerous. Please be careful!

Este periculos. Vă rugăm să aveți grijă!    Show Details
He is from the USA, but his great-grandparents are from Germany.

El este din SUA, dar străbunicii lui sunt din Germania.    Show Details
A cryptocurrency conference took place in London a few days ago.

În urmă cu câteva zile, la Londra a avut loc o conferință despre criptomonede.    Show Details
What are the best places to experience nightlife in the city?

Care sunt cele mai bune locuri pentru a vedea cum este viața de noapte în oraș?    Show Details
The Tunisian ex-president was sentenced to 35 years in jail.

Fostul președinte tunisian a fost condamnat la 35 de ani de închisoare.    Show Details
If you just won a million dollars, would you quit your job?

Dacă ai câștiga un milion de dolari, ți-ai da demisia?    Show Details
How do you like the new teacher? I think she is very nice.

Vă place noua profesoară? Cred că este foarte drăguță.    Show Details
This file is too large for sending as an email attachment.

Acest fișier este prea mare pentru a fi trimis ca atașament la un e-mail.    Show Details
He doesn't have the necessary qualification for this job.

El nu are calificarea necesară pentru acest post.    Show Details
The important thing is that you learn from your mistakes.

Este important să înveți din greșelile tale.    Show Details
Wherever there is oppression, there is also resistance.

Oriunde există opresiune, există și rezistență.    Show Details
I think my daughter is in love for the very first time.

Cred că fiica mea este îndrăgostită pentru prima dată.    Show Details
An astrologer determined the best date for the wedding.

Un astrolog a stabilit cea mai bună dată pentru nuntă.    Show Details
After the AC/DC concert I had to go to the ear doctor.

După concertul AC/DC a trebuit să mă duc la medicul ORL.    Show Details
During the Second World War Portugal remained neutral.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Portugalia a rămas neutră.    Show Details
I'm pleased to meet you!

Mă bucur să te cunosc!    Show Details
After running a marathon he had blisters on his feet.

După ce a alergat un maraton, a făcut bășici la picioare.    Show Details
I'm spontaneous but my wife likes to plan everything.

Eu sunt spontan, dar soției mele îi place să planifice totul.    Show Details
I'm learning Romanian very rapidly with this website.

Învăț foarte repede limba română cu ajutorul acestui site.    Show Details
When I woke up this morning, I was covered in sweat.

Când m-am trezit dimineață, eram plin de transpirație.    Show Details
I can give you three per cent discount on this item.

Vă pot oferi o reducere de trei la sută la acest articol.    Show Details
They moved to New Zealand to enjoy their retirement.

S-au mutat în Noua Zeelandă pentru a se bucura de pensie.    Show Details
What is the best time of the year to visit Romania?

Care este cea mai bună perioadă a anului pentru a vizita România?    Show Details
Last year she announced her conversion to Hinduism.

Anul trecut ea și-a anunțat convertirea la hinduism.    Show Details
Some bacteria have become resistant to antibiotics.

Unele bacterii au devenit rezistente la antibiotice.    Show Details
The girl I used to love lives in this yellow house.

Fata pe care am iubit-o locuiește în această casă galbenă.    Show Details
Apart from zoos there are no crocodiles in Europe.

În afară de grădinile zoologice, în Europa nu există crocodili.    Show Details
The doctor said that this operation is very risky.

Medicul a spus că această operație este foarte riscantă.    Show Details
In August it is unbearably hot in southern Turkey.

În august este o căldură insuportabilă în sudul Turciei.    Show Details
I would like to send this as a registered letter.

Aș dori să trimit această scrisoare recomandată.    Show Details
I don't like horror movies, let's watch a comedy.

Nu-mi plac filmele de groază, hai să ne uităm la o comedie.    Show Details
Pablo Picasso was a Spanish painter and sculptor.

Pablo Picasso a fost un pictor și sculptor spaniol.    Show Details
Since he retired he enjoys working in the garden.

De când a ieșit la pensie, îi place să lucreze în grădină.    Show Details
This room is cheaper but doesn't have a sea view.

Această cameră este mai ieftină, dar nu are vedere la mare.    Show Details
I'd like to withdraw $50 from my savings account.

Aș dori să retrag 50 de dolari din contul meu de economii.    Show Details
Being stung by a scorpion is extremely dangerous.

Este extrem de periculos să fii înțepat de un scorpion.    Show Details
Buckle up please.

Puneți-vă centura, vă rog.    Show Details
I have to go to the dentist! A filling fell out.

Trebuie să mă duc la dentist! Mi-a căzut o plombă.    Show Details
Yesterday I had a nightmare about an evil clown.

Ieri am avut un coșmar cu un clovn malefic.    Show Details
Ramallah is a Palestinian city in the West Bank.

Ramallah este un oraș palestinian din Cisiordania.    Show Details
I've read that crows are very intelligent birds.

Am citit că ciorile sunt păsări foarte inteligente.    Show Details
How are you? I haven't seen you for a long time.

Ce mai faci? Nu te-am mai văzut de mult timp.    Show Details
Most people in China still live in rural areas.

Majoritatea oamenilor din China trăiesc încă în zonele rurale.    Show Details
I've lost my airline ticket - what should I do?

Mi-am pierdut biletul de avion - ce trebuie să fac?    Show Details
There are many things that we don't understand.

Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem.    Show Details
Please take off the shoes before coming inside.

Te rog să te descalți înainte de a intra.    Show Details
On Sundays, I always have an egg for breakfast.

Duminica mănânc mereu un ou la micul dejun.    Show Details
What traditional Romanian dishes should I try?

Ce fel de mâncare tradițională românească ar trebui să încerc?    Show Details
Communication is important to avoid arguments.

Comunicarea este importantă pentru a evita cearta.    Show Details
Islam is the main religion in the Middle East.

Islamul este principala religie din Orientul Mijlociu.    Show Details
This town is Syria's largest producer of figs.

Acest oraș este cel mai mare producător de smochine din Siria.    Show Details
Nowadays kids don't spend much time in nature.

În zilele noastre, copiii nu petrec prea mult timp în natură.    Show Details
Would you like to come to the party on Friday?

Vrei să vii la petrecerea de vineri?    Show Details
The project was already finished on Wednesday.

Proiectul era deja finalizat miercuri.    Show Details
There are many ways to enjoy your retirement.

Te poți bucura de pensie în multe feluri.    Show Details
Țuică is a traditional Romanian spirit drink.

Țuica este o băutură spirtoasă tradițională din România.    Show Details
Chocolate contains small amounts of caffeine.

Ciocolata conține cantități mici de cafeină.    Show Details
Except yesterday the weather was always good.

Cu excepția zilei de ieri, vremea a fost mereu bună.    Show Details
I'm very hungry, shall we go to a restaurant?

Mi-e foarte foame, mergem la un restaurant?    Show Details
Good morning! Would you like a cup of coffee?

Bună dimineața! Vrei o cafea?    Show Details
There are many venomous spiders in Australia.

În Australia există mulți păianjeni veninoși.    Show Details
Where can I rent a bike to explore the city?

Unde pot închiria o bicicletă pentru a explora orașul?    Show Details
What’s the best way to stimulate an economy?

Care este cel mai bun mod de a stimula o economie?    Show Details
Hyde Park is the most famous park in London.

Hyde Park este cel mai faimos parc din Londra.    Show Details
She is in good shape for a woman of her age.

Este în formă pentru vârsta ei.    Show Details
I would like to send this postcard to Italy.

Aș dori să trimit această carte poștală în Italia.    Show Details
He was very nervous during the presentation.

A avut multe emoții în timpul prezentării.    Show Details
The rich get richer and the poor get poorer.

Bogații devin tot mai bogați, iar săracii tot mai săraci.    Show Details
He killed the dragon and saved the princess.

El a ucis dragonul și a salvat-o pe prințesă.    Show Details
Despite her effort she couldn't lose weight.

În ciuda efortului ei, nu a putut să slăbească.    Show Details
November is the eleventh month of the year.

Noiembrie este a unsprezecea lună a anului.    Show Details
Life is too short to be anything but happy.

Viața este prea scurtă pentru a fi altfel decât fericită.    Show Details
Water is vital for all known forms of life.

Apa este vitală pentru toate formele de viață cunoscute.    Show Details
This year we bought a turkey for Christmas.

Anul acesta am cumpărat un curcan pentru Crăciun.    Show Details
Sorry, I don't drink coffee with strangers.

Îmi pare rău, nu beau cafea cu străinii.    Show Details
The company is on the brink of bankruptcy.

Compania se află în pragul falimentului.    Show Details
The progress of technology is unstoppable.

Progresul tehnologiei este de neoprit.    Show Details
Does this apartment have a smoke detector?

Acest apartament are un detector de fum?    Show Details
How much does it cost to become a member?

Cât costă să devii membru?    Show Details
Should we take the underground or a taxi?

Să luăm metroul sau un taxi?    Show Details
This company offers an excellent service.

Această companie oferă un serviciu excelent.    Show Details
In Persia people travel by magic carpets.

În Persia, oamenii călătoresc cu covoare magice.    Show Details
Does this medicine have any side effects?

Acest medicament are efecte secundare?    Show Details
There are lots of kangaroos in Australia.

Sunt mulți canguri în Australia.    Show Details
Next year I will run the London marathon.

Anul viitor voi alerga la maratonul de la Londra.    Show Details
September is the ninth month of the year.

Septembrie este a noua lună a anului.    Show Details
I regret that the world is the way it is.

Regret că lumea este așa cum este.    Show Details
It is forbidden to feed the pigeons here.

Este interzis să hrăniți porumbeii aici.    Show Details
More than a billion people live in India.

În India trăiesc mai mult de un miliard de oameni.    Show Details
Where are the cultural events held here?

Unde se desfășoară evenimentele culturale aici?    Show Details
1234...1011Next »