cuisine

/kwɪˈziːn/

køkken

Show Details
power

/ˈpaʊə/

1. energi 2. el 3. styrke, kraft

Show Details
entire

/ɪnˈtaɪə/

fuld, hel

Show Details
weapon

/ˈwepən/

våben

Show Details
Palestine

Palæstina

Show Details
Ukraine

Ukraine

Show Details
powerful

/ˈpaʊərf(ə)l/

kraftfuld, magtfuld

Show Details
nurse

/nɜːs/

1. sygeplejerske 2. passe

Show Details
vulnerable

sårbar

Show Details
ear

øre

Show Details
economy

/ɪˈkɒnəmɪ/

økonomi

Show Details
justice

/ˈdʒʌstɪs/

retfærdighed, ret

Show Details
peace

/piːs/

fred

Show Details
a bit

/ˌə ˈbɪt/

lidt

Show Details
fake

/feɪk/

uægte

Show Details
hang

/hæŋ/

hænge

Show Details
tilted

skæv

Show Details
lead

føre

Show Details
staircase

/ˈsteəˌkeɪs/

trappe

Show Details
pedantry

pedanteri

Show Details
perfectionism

perfektionisme

Show Details
straighten

rette

Show Details
chuckle

/ˈtʃʌk(ə)l/

grine

Show Details
secure

/sɪˈkjʊə/

1. sikker 2. sikre

Show Details
couch

/kaʊtʃ/

sofa

Show Details
click

/klɪk/

klikke

Show Details
code

/kəʊd/

kode

Show Details
destruction

/dɪˈstrʌkʃən/

ødelæggelse

Show Details
Israel

/ˈɪzreɪəl/

Israel

Show Details
invisibility

/ɪnˈvɪzəbɪlɪtɪ/

usynlighed

Show Details
cloak

kappe

Show Details
fit

/fɪt/

passe

Show Details
knock

/nɒk/

banke på

Show Details
search for

lede efter

Show Details
trouble

/ˈtrʌb(ə)l/

problem

Show Details
weep

græde

Show Details
perfect

1. dygtiggøre 2. perfekt

Show Details
up

/ʌp/

op

Show Details
journalist

/ˈdʒɜːnəlɪst/

journalist

Show Details
kill

/kɪl/

myrde, dræbe

Show Details
1234...5455Next »