up

/ʌp/

op

Show Details
journalist

/ˈdʒɜːnəlɪst/

journalist

Show Details
kill

/kɪl/

myrde, dræbe

Show Details
Tuesday

/ˈtjuːzdeɪ/

tirsdag

Show Details
ordinary

/ˈɔːdənərɪ/

/ˈɔːdənrɪ/

almindelig, normal

Show Details
journalism

journalistik

Show Details
selection

/sɪˈlekʃən/

udvælgelse, udvalg

Show Details
relax

/rɪˈlæks/

tage det roligt

Show Details
caravan

campingvogn

Show Details
quality   (Pl: qualities)

/ˈkwɒlɪtɪ/

kvalitet

Show Details
coastline

kystlinje

Show Details
landscape

/ˈlændˌskeɪp/

landskab

Show Details
typical

typisk

Show Details
smash

/smæʃ/

slå ind

Show Details
group

/ɡruːp/

gruppe

Show Details
shelf   (Pl: shelves)

/ʃelf/

hylde

Show Details
Great Britain

/ˈɡreɪt ˈbrɪtən/

Storbritannien

Show Details
bookshop

boghandel

Show Details
golden

/ˈɡəʊldən/

gylden

Show Details
luxurious

/lʌɡˈzjʊərɪəs/

luksuriøs

Show Details
cathedral

/kəˈθiːdr(ə)l/

katedral

Show Details
seventy-two

tooghalvfjerds

Show Details
among

blandt

Show Details
likely

sandsynligvis

Show Details
pleasantly

dejlig

Show Details
quite

/kwaɪt/

ret

Show Details
at last

/æt ˈlɑːst/

endelig

Show Details
finally

/ˈfaɪnəlɪ/

endelig

Show Details
paper

/ˈpeɪpə/

papir

Show Details
puzzled

forvirret

Show Details
soundly

tung

Show Details
awake

/əˈweɪk/

vågen

Show Details
special

/ˈspeʃəl/

særlig

Show Details
driver

/ˈdraɪvə/

chauffør

Show Details
walk away

gå sin vej

Show Details
undisturbed

uforstyrret

Show Details
grateful

/ˈɡreɪtfʊl/

taknemmelig

Show Details
punch   (Pl: punches)

/pʌntʃ/

slå

Show Details
assault

/əˈsɔːlt/

angreb

Show Details
attack

/əˈtæk/

1. angribe 2. angreb

Show Details
1234...5354Next »