Dutch Word: het aanbod
English Meaning: offer (noun)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Het was moeilijk te begrijpen maar hij wees het aanbod af.
It was difficult to understand but he rejected the offer.
[Show Details]
Zijn aanbod voor financiële steun werd afgewezen.
His offer to help financially was turned down.
[Show Details]
Accepteer je mijn aanbod? Ik zal erover nadenken.
Do you accept my offer? I'll think about it.
[Show Details]