Dutch Word: oversteken
English Meaning: to cross (the street)

Word Forms: over, overgesteekt, oversteekt, overstekend, steek, steekt, steekte, steekten, steken

Example Sentences:

Kijk altijd naar links en naar rechts voor je de straat oversteekt.
Always look left and right before you cross the street.
[Show Details]
Wees alsjeblieft voorzichtig bij het oversteken.
Please be careful when crossing. (the street)
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!