Dutch Word: de liefde
Plural: liefdes
English Meaning: love

Example Sentences:

Liefde is blind.
Love is blind.
[Show Details]
Ik weet niet zeker of ik van Londen houd of dat ik het haat, het is waarschijnlijk een haat-liefde verhouding.
I'm not sure if I love or hate London, it's probably a love-hate relationship.
[Show Details]
Bestaat liefde op het eerste gezicht?
Does love at first sight exist?
[Show Details]
Hij is altijd ongelukkig in de liefde geweest.
He's always been unlucky in love.
[Show Details]
Ze was over de veertig toen ze eindelijk echte liefde vond.
She was over forty when she finally found true love.
[Show Details]
Hij bekende zijn liefde voor haar.
He confessed his love for her.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Google with one click:

Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!