Dutch Word: de bladzijde
Plural: bladzijden
English Meaning: page (of a book)
Listen to Word:

Play Sound

Word Forms: bladzijden

Example Sentences:

De inhoud van dit boek staat op bladzijde een.
The content of this book is on page one.
[Show Details]

Related Words:

het blad

1. leaf 2. sheet 3. tray 4. magazine

Here: sheet

[Show Details]
de zijde

1. side 2. silk

Here: side

[Show Details]