Dutch Word: de jaren
English Meaning: years
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Dit heeft jaren van oefening nodig.
This takes years of practice.
[Show Details]
Hij is jaren werkloos geweest, maar heeft uiteindelijk een baan als portier gevonden.
He was unemployed for years, but eventually found a job as a janitor.
[Show Details]