Dutch Word: de verkoop
Plural: verkopen
English Meaning: sales
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

De verkoop van auto's is verminderd ten gevolge van de economische situatie.
Selling of cars has slowed down due to the economic situation.
[Show Details]
Wat is de aanbevolen verkoopprijs van dit product?
What is the recommended retail price of this product?
[Show Details]