Dutch Word: meeste
English Meaning: most

Example Sentences:

De meeste inbraken zijn niet van tevoren gepland.
Most burglaries are not pre-planned.
[Show Details]
De meeste mensen in Polen zijn katholiek.
Most people in Poland are Catholic.
[Show Details]
In de meeste landen is kinderarbeid illegaal.
Child labour is illegal in most countries.
[Show Details]
De meeste toeristen bezoeken het zuidelijke deel van het eiland.
Most of the tourists visit the southern part of the island.
[Show Details]
China heeft de meeste inwoners ter wereld.
China has the world's largest population.
[Show Details]
De meeste Amerikanen zijn erg vaderlandslievend.
Most Americans are very patriotic.
[Show Details]
In China leven de meeste mensen nog op het platteland.
Most people in China still live in rural areas.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!