Dutch Word: de vrijheid
Plural: vrijheden
English Meaning: freedom, liberty
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Ik neem de vrijheid om te werken wanneer ik wil.
I take the liberty to work whenever I want.
[Show Details]
De overheid wil leraren meer vrijheid geven voor wat betreft het curriculum.
The government plans greater freedom for teachers over the curriculum.
[Show Details]