Dutch Word: helemaal
English Meaning: 1. completely 2. at all
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Volgens de NOS was de vergaderzaal helemaal vol voor de toespraak van Jan-Peter Balkenende.
According to the NOS the conference hall was completely full for Mr. Balkenende's speech.
[Show Details]
Dat is helemaal niet waar!
That isn't true at all!
[Show Details]
Ik zou dit jaar graag naar Mallorca willen vliegen, ik heb echter helemaal niets gespaard.
I would like to fly to Majorca this year, however I haven't saved any money.
[Show Details]
Jammer genoeg kan ik hier niet klimmen, het land is helemaal vlak.
Unfortunately I can't go climbing here, the land is completely flat.
[Show Details]
Ik ben het helemaal met je eens.
I fully agree with you.
[Show Details]