Dutch Word: altijd
English Meaning: 1. always 2. forever

Example Sentences:

Mijn kat slaapt altijd bij de verwarming.
My cat always sleeps near the radiator.
[Show Details]
De waarheid komt altijd uit.
The truth always comes out.
[Show Details]
Ik hou voor altijd van je!
I'll love you forever!
[Show Details]
Kijk altijd naar links en naar rechts voor je de straat oversteekt.
Always look left and right before you cross the street.
[Show Details]
Hij wast altijd zijn handen voor het eten.
He always washes his hands before eating.
[Show Details]
Ik bestel altijd moussaka in dit Griekse restaurant.
I always order moussaka in this Greek restaurant.
[Show Details]
Ik fiets altijd naar school.
I always ride my bicycle to school.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!