Dutch Word: van
English Meaning: of, from, about, with, among
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

Dit is een van de bekendste onopgeloste misdaden van de laatste eeuw.
This is one of the greatest unsolved crimes of the last century.
[Show Details]
Wat is de betekenis van het leven?
What is the meaning of life?
[Show Details]
Volgens de NOS was de vergaderzaal helemaal vol voor de toespraak van Jan-Peter Balkenende.
According to the NOS the conference hall was completely full for Mr. Balkenende's speech.
[Show Details]
De meeste inbraken zijn niet van tevoren gepland.
Most burglaries are not pre-planned.
[Show Details]
Het belangrijkste is dat je van je fouten leert.
The most important thing is that you learn from your mistakes.
[Show Details]
Het is een kwestie van leven of dood.
It's a matter of life and death.
[Show Details]
Ik schrok van je.
You frightened me.
[Show Details]