Dutch Word: van
English Meaning: 1. from 2. of 3. with 4. about 5. among

Example Sentences:

Dit is een van de bekendste onopgeloste misdaden van de laatste eeuw.
This is one of the greatest unsolved crimes of the last century.
[Show Details]
Wat is de betekenis van het leven?
What is the meaning of life?
[Show Details]
Volgens de NOS was de vergaderzaal helemaal vol voor de toespraak van Jan-Peter Balkenende.
According to the NOS the conference hall was completely full for Mr. Balkenende's speech.
[Show Details]
De meeste inbraken zijn niet van tevoren gepland.
Most burglaries are not pre-planned.
[Show Details]
Het belangrijkste is dat je van je fouten leert.
The most important thing is that you learn from your mistakes.
[Show Details]
Het is een kwestie van leven of dood.
It's a matter of life and death.
[Show Details]
Hij houdt niet meer van zijn vrouw.
He doesn't love his wife anymore.
[Show Details]

Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!