Greek food


"Hallo Peter! Hoe gaat het?"

"Hi Peter! How are you?"
"Geweldig. Ik ben net terug uit Griekenland."

"Great. Just back from Greece."
"Hoe was het?"

"How was it?"
"Ik vond het prachtig. De mensen zijn erg aardig!"

"I loved it. The people are very nice!"
"Dat kan ik me goed voorstellen! Hoe was het eten?"

"I can very well imagine that! How was the food?"
"Het eten? Oh, de Grieken eten heel veel vlees!"

"The food? Oh, the Greeks eat a lot of meat!"
"Dat is natuurlijk lastig voor een vegetariër!"

"That's obviously difficult for a vegetarian!"
"Ja, het was niet gemakkelijk voor mij! Toen ik om vegetarische gerechten vroeg, boden ze me kalkoen aan."

"Yes, that wasn't easy for me! When I asked for vegetarian dishes they offered me turkey."
"Kalkoen? Maar dat is ook vlees!"

"Turkey? But that's meat as well!"
"Natuurlijk! Ik denk dat het Griekse humor was!"

"Of course! I guess that was Greek humour."


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!