What's that in my pizza?


Robert komt thuis van het werk.

Robert comes home from work.
Emelie: "Hallo schat. Hoe is het?"

Emelie: Hi darling. How are you?
Robert: "Oh, niet zo goed. Toen ik een pizza aan het eten was, ben ik een vulling kwijtgeraakt."

Robert: Oh, not good. A filling fell out while I was eating a pizza.
Emelie: "Nee toch!"

Emelie: Oh dear!
Robert: "Ik dacht eerst dat er wat vreemds in mijn pizza zat, dus heb ik bij de serveerster geklaagd."

Robert: First I thought there was something strange in my pizza, so I complained to the waitress.
Emelie: "Pijnlijk!"

Emelie: Embarrassing!
Robert: "Ja, ik voelde me nogal een idioot toen ik erachter kwam wat het probleem was."

Robert: Yes I felt like an idiot when I realised where the problem was.
Emelie: "Dat kan ik me voorstellen!"

Emelie: I can imagine that!
Robert: "Ik moet direct een afspraak met dokter Gupta maken."

Robert: I'll have to make an appointment with doctor Gupta immediately.
Emelie: "Waarom ga je niet naar mijn tandarts? Hij woont veel dichterbij!"

Emelie: Why don't you go to my dentist? He is much closer!
Robert: "Ik ga al jaren naar dokter Gupta!"

Robert: I've always been with Doctor Gupta!
Emelie: "Grappig zoals iedereen zijn oude tandarts houdt, het maakt niet uit waar je naar toe verhuisd!"

Emelie: Funny everybody always keeps their old dentist, no matter where you move!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!