The art of cooking


Michael: "Hallo Walter! Hoe gaat het?"

Michael: Hello Walter! How are you?
Walter: "Goed, dank je! Ben je dikker geworden?"

Walter: Good thanks! Did you put on weight?
Michael: "Ja, een beetje. Kun je het zien?"

Michael: A little bit yes. Is it easy to see?
Walter: "Ik ben bang van wel!"

Walter: Yes I'm afraid!
Michael: "Oh, sinds ik niet meer thuis woon, eet ik alleen nog kant-en-klaar eten."

Michael: Oh, since I moved out I only eat fast food.
Walter: "Kun je niet koken?"

Walter: You can't cook?
Michael: "Nee, mijn moeder kookte altijd."

Michael: No, my mother always cooked.
Walter: "Mijn moeder dwong me om te helpen met koken sinds ik klein was."

Walter: My mother forced me to help cooking since I was a little kid.
Michael: "Oh, dan kun je zeker heel goed koken."

Michael: Oh, then you surely can cook very well.
Walter: "Ja! Ik kan je het leren. Kom morgen maar langs en dan leer ik je eenvoudige gerechten te maken!"

Walter: Yes sure! I can teach you that. Drop by tomorrow and I'll teach you how to cook simple dishes!
Michael: "Oke! Ongeveer 8 uur?"

Michael: Okay! Around 8 o'clock?
Walter: "Dat is goed! Tot dan!"

Walter: All right! Until then!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Google with one click:

Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!