A wasted young life


(Man komt terug van het postkantoor.)

(Husband comes back from the post office.)
Man: "Hallo schat! Je zult niet geloven wat ik heb gezien. Buiten zijn politieauto's en een ambulance. Er is zelfs een helikopter!"

Husband: Hi darling! You won't believe what I've seen. There are police cars and an ambulance outside. And even a helicopter!
Vrouw: "Oh, wat is er gebeurd? Ik hoorde politiesirenes 10 minuten geleden."

Wife: Oh, what happened? I heard police siren 10 minutes ago.
Man: "Ik weet het niet zeker, maar het lijkt erop dat iemand van de kliffen gesprongen of gevallen is."

Husband: I'm not sure but looks like somebody fell or jumped from the cliffs.
Vrouw: "Oh nee. Weet je het zeker?"

Wife: Oh dear. Are you sure?
Man: "Ik weet het niet zeker, maar ik heb met iemand gepraat die dat zei."

Husband: I'm not sure, but I talked to somebody who said so.
Vrouw: "Een moment, ik ga naar het nieuws kijken."

Wife: One moment, let me check the news.
(Een tijdje later vindt de vrouw het nieuws op http://bit.ly/2srDnsr)

(A while later, the wife finds the news under http://bit.ly/2srDnsr)
Vrouw: "Oh, ik heb het gevonden. Hier staat 'Man valt 20 meter van een klif in Broadstairs'."

Wife: Oh, I've found it. It says "Man falls 20 meter off cliff in Broadstairs".
Man: "Heeft hij het overleefd?"

Husband: Did he survive?
Vrouw: "Ik ben bang van niet. Het ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hij is kort daarna overleden."

Wife: Afraid not. Paramedics tried to revive him, but he was pronounced dead shortly after.
Man: "Wat triest..."

Husband: So sad..
Vrouw: "Er staat hier dat hij eind twintig of begin dertig was."

Wife: It says he was a man in his 20s or early 30s.
Man: "Een verwoest jong leven!"

Husband: A wasted young life!
Vrouw: "Ja, wat jammer!"

Wife: Yes, what a pity!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!