Het Masaïvolk leeft in Kenia en Tanzania.

The Maasai tribe live in Kenya and Tanzania.    [Show Details]
Het bedrijf voorspelt een winst van 58.000 euro's.

The company is forecasting a profit of 58.000 Euros.    [Show Details]
Deze autohandelaar is gewetenloos.

This car dealer is unscrupulous.    [Show Details]
Ze is gedeeltelijk blind door een ooginfectie.

She is partially blind, due to an eye infection.    [Show Details]
Een zelfmoordenaar doodde negen mensen in Kabul.

A suicide bomber killed nine people in Kabul.    [Show Details]
Als alle insecten van de aarde zouden verdwijnen, dan zou alle leven op aarde binnen vijftig jaar voorbij zijn.

If all the insects were to disappear from the Earth, within fifty years all life on Earth would end.    [Show Details]
De opwarming van de aarde heeft effect op het Noordpoolgebied.

Global warming is affecting the Arctic.    [Show Details]
Zij heet Claire.

Her name is Claire.    [Show Details]
Hij lacht.

He is laughing.    [Show Details]
Hoeveel kost een kaartje naar Salzburg?

How much is a ticket to Salzburg?    [Show Details]
Deze film heeft 3 verhaallijnen.

This movie has 3 storylines.    [Show Details]
De boiler is kapot.

The boiler is broken. (boiler in the house)    [Show Details]
Hij is niet dood, maar bewusteloos.

He is not dead, but unconscious.    [Show Details]
Deze reisgids bevat veel foute informatie.

This travel guide contains a lot of wrong information.    [Show Details]
Over 30 minuten hebben we een taxi nodig.

We need a taxi in 30 minutes.    [Show Details]
In China leven de meeste mensen nog op het platteland.

Most people in China still live in rural areas.    [Show Details]
De president weigerde af te treden.

The president refused to step down.    [Show Details]
Ik ben te moe om te koken, laten we uit eten gaan.

I'm too tired to cook, let's eat out.    [Show Details]
We hebben meer dan een uur gewacht.

We have been waiting for over an hour.    [Show Details]
Hij werd van achteren aangevallen.

He was attacked from behind.    [Show Details]
Zou je deze tentoonstelling graag zien?

Would you like to see this exhibition?    [Show Details]
Ze kan zich niet herinneren wat er is gebeurd.

She can't remember what happened.    [Show Details]
De meisjes giechelen.

The girls are giggling.    [Show Details]
Het wachtwoord dat je hebt ingevoerd, is niet correct.

The password you entered is incorrect.    [Show Details]
Waar is papa?

Where's dad?    [Show Details]
Iedereen vindt dat je de beste leraar van de school bent.

Everyone thinks you're the best teacher in the school.    [Show Details]
Egyptische protesteerders trotseerden de avondklok en gingen terug de straat op.

Egyptian protesters defied the curfew and returned to the streets.    [Show Details]
De protesteerders trotseerden de avondklok.

The protesters defied the curfew.    [Show Details]
Deze granaatappels komen uit Azerbeidzjan.

These pomegranates are from Azerbaijan.    [Show Details]
De kortste dag van het jaar is op 21 december.

The shortest day of the year is on December 21.    [Show Details]
Wanneer is de kortste dag van het jaar?

When is the shortest day of the year?    [Show Details]
Waarom blaft de hond?

Why is the dog barking?    [Show Details]
Sinaasappels bevatten veel vitamine C.

Oranges contain a lot of vitamin C.    [Show Details]
De technicus heeft het probleem opgelost.

The engineer fixed the problem.    [Show Details]
Een explosie op de luchthaven van Moskou heeft aan minstens 10 mensen het leven gekost.

An explosion at Moscow's airport has killed at least 10 people.    [Show Details]
Ze is in het geheim met hem getrouwd.

She secretly married him.    [Show Details]
De show was direct een succes.

The show was an instant success.    [Show Details]
Uganda is sterk afhankelijk van het toerisme.

Uganda is heavily reliant on the tourism industry.    [Show Details]
Aardbevingen van 8.5 op de schaal van Richter zijn zeldzaam.

Earthquakes greater than magnitude 8.5 are rare.    [Show Details]
Herten paren in de herfst.

Deer mate in the autumn.    [Show Details]
Je paspoort is verlopen.

Your passport is out-of-date.    [Show Details]
Niemand durfde haar autoriteit in twijfel te trekken.

No one dared to question her authority.    [Show Details]
Van sommige antidepressiva wordt vermoed dat ze het risico op gewelddadig gedrag vergroten.

Some antidepressants are suspected of increasing the risk of violent behaviour.    [Show Details]
Audrey Hepburn had liever een rustig leven in plaats van glamourfeestjes.

Audrey Hepburn preferred a quiet life to glamorous parties.    [Show Details]
Ik betwijfel of hij hier op tijd zal zijn.

I'm doubtful whether he will get here on time.    [Show Details]
Ze heeft me uitgenodigd om deel te nemen aan het debat.

She has invited me to participate in the debate.    [Show Details]
Hang alsjeblieft niet op!

Don't hang up the telephone, please!    [Show Details]
Vergeet niet om je klok een uur vooruit te zetten.

Don't forget to set your clock ahead by an hour.    [Show Details]
Wat is het toegestane gewicht bagage op mijn vlucht?

What is the baggage allowance on my flight?    [Show Details]
Kan ik een gratis upgrade naar eerste klas krijgen, alstublieft?

Can I get a free upgrade to first class, please?    [Show Details]
Golf is één van de saaiste sporten om naar te kijken op TV.

Watching golf is one of the dullest sports to watch on TV.    [Show Details]
De airconditioning is kapot.

The air conditioning is broken.    [Show Details]
Ze willen een huis aan het strand.

They want a house by the beach.    [Show Details]
Schiet op! We komen te laat.

Hurry up! We're going to be late.    [Show Details]
Ze is zeven jaar oud.

She's seven years old.    [Show Details]
Water is essentieel voor leven op aarde.

Water is essential for life on Earth.    [Show Details]
Helium is een gas.

Helium is a gas.    [Show Details]
De aardbeving in Haïti in 2010 heeft aan ongeveer 200.000 mensen het leven gekost.

The 2010 earthquake in Haiti killed an estimated 200,000 people.    [Show Details]
Hij was door zijn ouders verwaarloosd.

He had been neglected by his parents.    [Show Details]
AB-negatief is een zeldzame bloedgroep.

AB Negative is a rare blood type.    [Show Details]
Volgend jaar zal ik de marathon van Londen lopen.

Next year I will run the London marathon.    [Show Details]
In mijn vorige leven was ik een Egyptische farao.

In my previous life I was an Egyptian Pharaoh.    [Show Details]
Ze heeft mijn hulp geweigerd om redenen die ik niet weet.

She rejected my help for reasons unknown to me.    [Show Details]
Ik krijg honger.

I'm getting hungry.    [Show Details]
De schoonmaakster komt meestal 1 keer per week.

The cleaning lady usually comes once a week.    [Show Details]
Als mijn vader ons komt bezoeken, gaan we graag vissen.

When my father comes to visit us, we like to go fishing.    [Show Details]
De uitbuiting van het regenwoud is een grote bron van zorgen geworden.

The exploitation of the rainforest has become a major worry.    [Show Details]
Hij is altijd betrokken bij duistere zaken.

He's always involved in some shady deals.    [Show Details]
Zijn goede voornemen voor Nieuwjaar is om gewicht te verliezen.

His New Year's resolution is to lose weight.    [Show Details]
We hebben meerdere huisdieren.

We have several pets.    [Show Details]
Ze hebben beloofd om het zo snel mogelijk af te maken.

They promised to finish it as soon as possible.    [Show Details]
In Japan zijn vaak aardbevingen.

Earthquakes happen often in Japan.    [Show Details]
Je hebt een mooie stem!

You have a lovely voice!    [Show Details]
Ik ben gevallen en heb mijn knie bezeerd.

I fell and hurt my knee.    [Show Details]
"Blijf van mijn vrouw af", schreeuwde hij woedend.

"Stay away from my wife," he shouted furiously.    [Show Details]
Spanje heeft een strenge anti-rookwet ingesteld.

Spain has introduced a tough anti-smoking law.    [Show Details]
Ik heb medelijden met de sukkel die op jou verliefd wordt.

I pity the fool that falls in love with you.    [Show Details]
Het grootste deel van Nieuw-Guinea is bedekt met tropisch regenwoud.

Most of New Guinea is covered in tropical rainforest.    [Show Details]
Ik zit graag voor het haardvuur.

I love to sit in front of the fireplace.    [Show Details]
Mijn tante is manisch-depressief.

My aunt is manic-depressive.    [Show Details]
Hij werd aangevallen bij zijn eigen voordeur.

He was attacked on his own doorstep.    [Show Details]
Deze regels worden niet strikt opgelegd.

These rules aren't strictly enforced.    [Show Details]
Wetenschappers hebben een nieuwe makisoort ontdekt.

Scientists have found a new lemur species.    [Show Details]
Sta ik onder arrest?

Am I under arrest?    [Show Details]
Ik denk dat je zijn eer gekrenkt hebt.

I think you've hurt his pride.    [Show Details]
Ondanks tientallen jaren waarschuwingen, blijven mensen nog steeds roken.

Despite decades of warnings, people still continue smoking cigarettes.    [Show Details]
De politicus overleefde de moordpoging.

The politician survived the assassination attempt.    [Show Details]
Brazilië is rijk aan natuurlijke grondstoffen.

Brazil is rich in natural resources.    [Show Details]
Mooie oorringen heb je!

I like your earrings!    [Show Details]
Dit is een spannende film.

This is an exciting movie.    [Show Details]
Kan je een muziekinstrument bespelen?

Can you play a musical instrument?    [Show Details]
De treinprijzen zullen stijgen in januari.

Train fares will rise in January.    [Show Details]
Al onze inspanningen waren vergeefs.

All our efforts were in vain.    [Show Details]
Op het bord buiten stond: "Personeel gezocht - meld u binnen aan."

The sign outside read: "Staff wanted - apply within".    [Show Details]
Waterstof is het eenvoudigste scheikundige element.

Hydrogen is the most simple chemical element.    [Show Details]
Ze is heel brutaal.

She is very cheeky.    [Show Details]
Stop hier alstublieft.

Please stop here. (taxi)    [Show Details]
Haast je! De film gaat bijna beginnen.

Hurry up! The movie is about to start.    [Show Details]
Waar kan ik een adapter krijgen?

Where can I get an adapter plug?    [Show Details]
De plotselinge stijging in aandelenprijzen heeft economen verrast.

The sudden rise in share prices has surprised economists.    [Show Details]
« Previous123456...2526Next »