Na de opstand in Tunesië is de president het land uitgevlucht.

Following the uprising in Tunisia, the president fled the country.    Show Details
Christenen geloven dat Jezus is gestorven voor onze zonden.

Christians believe that Jesus died for our sins.    Show Details
Ik zou graag de kreeft bestellen, alstublieft.

I would like to order the lobster, please.    Show Details
Het Masaïvolk leeft in Kenia en Tanzania.

The Maasai tribe live in Kenya and Tanzania.    Show Details
Het bedrijf voorspelt een winst van 58.000 euro's.

The company is forecasting a profit of 58.000 Euros.    Show Details
Deze autohandelaar is gewetenloos.

This car dealer is unscrupulous.    Show Details
Ze is gedeeltelijk blind door een ooginfectie.

She is partially blind, due to an eye infection.    Show Details
Een zelfmoordenaar doodde negen mensen in Kabul.

A suicide bomber killed nine people in Kabul.    Show Details
Als alle insecten van de aarde zouden verdwijnen, dan zou alle leven op aarde binnen vijftig jaar voorbij zijn.

If all the insects were to disappear from the Earth, within fifty years all life on Earth would end.    Show Details
De opwarming van de aarde heeft effect op het Noordpoolgebied.

Global warming is affecting the Arctic.    Show Details
Zij heet Claire.

Her name is Claire.    Show Details
Hij lacht.

He is laughing.    Show Details
Hoeveel kost een kaartje naar Salzburg?

How much is a ticket to Salzburg?    Show Details
Deze film heeft 3 verhaallijnen.

This movie has 3 storylines.    Show Details
De boiler is kapot.

The boiler is broken. (boiler in the house)    Show Details
Hij is niet dood, maar bewusteloos.

He is not dead, but unconscious.    Show Details
Deze reisgids bevat veel foute informatie.

This travel guide contains a lot of wrong information.    Show Details
Over 30 minuten hebben we een taxi nodig.

We need a taxi in 30 minutes.    Show Details
In China leven de meeste mensen nog op het platteland.

Most people in China still live in rural areas.    Show Details
De president weigerde af te treden.

The president refused to step down.    Show Details
Ik ben te moe om te koken, laten we uit eten gaan.

I'm too tired to cook, let's eat out.    Show Details
We hebben meer dan een uur gewacht.

We have been waiting for over an hour.    Show Details
Hij werd van achteren aangevallen.

He was attacked from behind.    Show Details
Zou je deze tentoonstelling graag zien?

Would you like to see this exhibition?    Show Details
Ze kan zich niet herinneren wat er is gebeurd.

She can't remember what happened.    Show Details
De meisjes giechelen.

The girls are giggling.    Show Details
Het wachtwoord dat je hebt ingevoerd, is niet correct.

The password you entered is incorrect.    Show Details
Waar is papa?

Where's dad?    Show Details
Iedereen vindt dat je de beste leraar van de school bent.

Everyone thinks you're the best teacher in the school.    Show Details
Egyptische protesteerders trotseerden de avondklok en gingen terug de straat op.

Egyptian protesters defied the curfew and returned to the streets.    Show Details
De protesteerders trotseerden de avondklok.

The protesters defied the curfew.    Show Details
Deze granaatappels komen uit Azerbeidzjan.

These pomegranates are from Azerbaijan.    Show Details
De kortste dag van het jaar is op 21 december.

The shortest day of the year is on December the 21st.    Show Details
Wanneer is de kortste dag van het jaar?

When is the shortest day of the year?    Show Details
Waarom blaft de hond?

Why is the dog barking?    Show Details
Sinaasappels bevatten veel vitamine C.

Oranges contain a lot of vitamin C.    Show Details
De technicus heeft het probleem opgelost.

The engineer fixed the problem.    Show Details
Een explosie op de luchthaven van Moskou heeft aan minstens 10 mensen het leven gekost.

An explosion at Moscow's airport has killed at least 10 people.    Show Details
Ze is in het geheim met hem getrouwd.

She secretly married him.    Show Details
De show was direct een succes.

The show was an instant success.    Show Details
Uganda is sterk afhankelijk van het toerisme.

Uganda is heavily reliant on the tourism industry.    Show Details
Aardbevingen van 8.5 op de schaal van Richter zijn zeldzaam.

Earthquakes of 8.5 on the Richter scale are rare.    Show Details
Herten paren in de herfst.

Deer mate in the autumn.    Show Details
Je paspoort is verlopen.

Your passport is out-of-date.    Show Details
Niemand durfde haar autoriteit in twijfel te trekken.

No one dared to question her authority.    Show Details
Van sommige antidepressiva wordt vermoed dat ze het risico op gewelddadig gedrag vergroten.

Some antidepressants are suspected of increasing the risk of violent behaviour.    Show Details
Audrey Hepburn had liever een rustig leven in plaats van glamourfeestjes.

Audrey Hepburn preferred a quiet life to glamorous parties.    Show Details
Ik betwijfel of hij hier op tijd zal zijn.

I doubt he will be here in time.    Show Details
Ze heeft me uitgenodigd om deel te nemen aan het debat.

She has invited me to participate in the debate.    Show Details
Hang alsjeblieft niet op!

Don't hang up the telephone, please!    Show Details
Vergeet niet om je klok een uur vooruit te zetten.

Don't forget to set your clock ahead by an hour.    Show Details
Wat is het toegestane gewicht bagage op mijn vlucht?

What is the baggage allowance on my flight?    Show Details
Kan ik een gratis upgrade naar eerste klas krijgen, alstublieft?

Can I get a free upgrade to first class, please?    Show Details
Golf is één van de saaiste sporten om naar te kijken op TV.

Watching golf is one of the dullest sports to watch on TV.    Show Details
De airconditioning is kapot.

The air conditioning is broken.    Show Details
Ze willen een huis aan het strand.

They want a house by the beach.    Show Details
Schiet op! We komen te laat.

Hurry up! We're going to be late.    Show Details
Ze is zeven jaar oud.

She's seven years old.    Show Details
Water is essentieel voor leven op aarde.

Water is essential for life on Earth.    Show Details
Helium is een gas.

Helium is a gas.    Show Details
De aardbeving in Haïti in 2010 heeft aan ongeveer 200.000 mensen het leven gekost.

The 2010 Haiti earthquake claimed the lives of around 200,000 people.    Show Details
Hij was door zijn ouders verwaarloosd.

He had been neglected by his parents.    Show Details
AB-negatief is een zeldzame bloedgroep.

AB Negative is a rare blood type.    Show Details
Volgend jaar zal ik de marathon van Londen lopen.

Next year I will run the London marathon.    Show Details
In mijn vorige leven was ik een Egyptische farao.

In my previous life I was an Egyptian Pharaoh.    Show Details
Ze heeft mijn hulp geweigerd om redenen die ik niet weet.

She rejected my help for reasons unknown to me.    Show Details
Ik krijg honger.

I'm getting hungry.    Show Details
De schoonmaakster komt meestal 1 keer per week.

The cleaning lady usually comes once a week.    Show Details
Als mijn vader ons komt bezoeken, gaan we graag vissen.

When my father comes to visit us, we like to go fishing.    Show Details
De uitbuiting van het regenwoud is een grote bron van zorgen geworden.

The exploitation of the rainforest has become a major worry.    Show Details
Hij is altijd betrokken bij duistere zaken.

He's always involved in some shady deals.    Show Details
Zijn goede voornemen voor Nieuwjaar is om gewicht te verliezen.

His New Year's resolution is to lose weight.    Show Details
We hebben meerdere huisdieren.

We have several pets.    Show Details
Ze hebben beloofd om het zo snel mogelijk af te maken.

They promised to finish it as soon as possible.    Show Details
In Japan zijn vaak aardbevingen.

Earthquakes happen often in Japan.    Show Details
Je hebt een mooie stem!

You have a lovely voice!    Show Details
Ik ben gevallen en heb mijn knie bezeerd.

I fell and hurt my knee.    Show Details
"Blijf van mijn vrouw af", schreeuwde hij woedend.

"Stay away from my wife," he shouted furiously.    Show Details
Spanje heeft een strenge anti-rookwet ingesteld.

Spain has introduced a tough anti-smoking law.    Show Details
Ik heb medelijden met de sukkel die op jou verliefd wordt.

I pity the fool that falls in love with you.    Show Details
Het grootste deel van Nieuw-Guinea is bedekt met tropisch regenwoud.

Most of New Guinea is covered in tropical rainforest.    Show Details
Ik zit graag voor het haardvuur.

I love to sit in front of the fireplace.    Show Details
Mijn tante is manisch-depressief.

My aunt is manic-depressive.    Show Details
Hij werd aangevallen bij zijn eigen voordeur.

He was attacked at his own front door.    Show Details
Deze regels worden niet strikt opgelegd.

These rules aren't strictly enforced.    Show Details
Wetenschappers hebben een nieuwe makisoort ontdekt.

Scientists have found a new lemur species.    Show Details
Sta ik onder arrest?

Am I under arrest?    Show Details
Ik denk dat je zijn eer gekrenkt hebt.

I think you've hurt his pride.    Show Details
Ondanks tientallen jaren waarschuwingen, blijven mensen nog steeds roken.

Despite decades of warnings, people still continue smoking cigarettes.    Show Details
De politicus overleefde de moordpoging.

The politician survived the assassination attempt.    Show Details
Brazilië is rijk aan natuurlijke grondstoffen.

Brazil is rich in natural resources.    Show Details
Mooie oorringen heb je!

Nice earrings you have!    Show Details
Dit is een spannende film.

This is an exciting movie.    Show Details
Kan je een muziekinstrument bespelen?

Can you play a musical instrument?    Show Details
De treinprijzen zullen stijgen in januari.

Train fares will rise in January.    Show Details
Al onze inspanningen waren vergeefs.

All our efforts were in vain.    Show Details
Op het bord buiten stond: "Personeel gezocht - meld u binnen aan."

The sign outside read: "Staff wanted - apply within".    Show Details
Waterstof is het eenvoudigste scheikundige element.

Hydrogen is the most simple chemical element.    Show Details
Ze is heel brutaal.

She is very cheeky.    Show Details
Stop hier alstublieft.

Please stop here. (taxi)    Show Details
« Previous123456...2526Next »