Time flies!


"คุณจ้องกระจกทำไมน่ะ?"

"khun jông kra jòk tham mai nâ"

"Why are you staring in the mirror?"
"ไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้จะมีริ้วรอยมากขนาดนี้"

"mâi yàak chûea loei wâa toon níi jà mii río rooi mâak kha nàat níi"

"Can't believe how many wrinkles I have now."
"คุณอายุมากกว่า 40 แล้วนี่ คิดว่าจะเป็นยังไงล่ะ?"

"khun aa yú mâak kwàa 40 láeo nîi khít wâa jà pen yang ngai lâ"

"You are over 40. What do you expect?"
"เวลาผ่านไปเร็วจริง ๆ!"

"wee laa phàan pai reo jing jing"

"Time passes so quickly!"
"ใช่ น่ากลัวจริง ๆ!"

"châi nâa klua jing jing"

"Yes. It's horrible!"
"เดี๋ยวนี้คนที่ทำงานทำเหมือนผมเป็นคนแก่งั้นแหละ!"

"dǐao níi khon thîi tham ngaan tham mǔean phǒm pen khon kàe ngán làe"

"Recently the people at work have been treating me like an old man!"
"อย่าเศร้าไปเลยค่ะที่รัก!"

"yàa sâo pai loei khâ thîi rák"

"Don't be sad, darling!"

Listen to Thai Text:

Play Sound

Next Random Text