กระอักกระอ่วน

kra àk kra ùan

to feel uncomfortable, to be in a dilemma

[Show Details]
ออร์แกนิก

oo kae nìk

organic

[Show Details]
ทับ

tháp

to place on top of

[Show Details]
มนุษยชน

ma nút sa yá chon

human

[Show Details]
กรรมพันธุ์

kam ma phan

heredity

[Show Details]
เชื่อถือ

chûea thǔe

to trust

[Show Details]
คาบ

khâap

period of time

[Show Details]
เลื่อย

lûeai

saw (noun)

[Show Details]
สมดุล

sa ma dun

balanced

[Show Details]
ซึม

suem

to leak

[Show Details]
เจือ

juea

to mix

[Show Details]
จาง

jaang

fade

[Show Details]
วาว

waao

glittering

[Show Details]
นุ่ม

nûm

soft

[Show Details]
วรรณยุกต์

wan na yúk

tone

[Show Details]
การประกวด

kaan pra kùat

contest

[Show Details]
ความประทับใจ

khwaam pra tháp jai

impression

[Show Details]
วัยกลางคน

wai klaang khon

middle aged

[Show Details]
เครื่องชั่งน้ำหนัก

khrûeang châng náam nàk

scale, weighing machine

[Show Details]
ซักผ้า

sák phâa

to wash clothes

[Show Details]
ทำโทษ

tham thôot

to punish

[Show Details]
ทำบาป

tham bàap

to sin

[Show Details]
ทันเวลา

than wee laa

in time

[Show Details]
ตรงเวลา

trong wee laa

on time

[Show Details]
ตะแคง

ta khaeng

to lean, to incline, to lie on one side

[Show Details]
คว่ำ

khwâm

1. to turn upside down 2. upside down

[Show Details]
ภารกิจ

phaa rá kìt

duty, obligation

[Show Details]
วัตถุนิยม

wát thù ní yom

materialistic

[Show Details]
วุฒิสภา

wút thí sa phaa

senate

[Show Details]
สุ่ม

sùm

random

[Show Details]
ยุบ

yúp

to cave in, to collapse

[Show Details]
ผลประโยชน์ทับซ้อน

phǒn pra yòot tháp sóon

conflict of interests

[Show Details]
สิทธิมนุษยชน

sìt thí ma nút sa yá chon

human rights

[Show Details]
อึดอัด

ùet àt

uncomfortable, uneasy

[Show Details]
ทหารบก

tha hǎan bòk

army soldier

[Show Details]
โผล่

phlòo

to appear from a previously invisible position

[Show Details]
รัฐธรรมนูญ

rát tha tham ma nuun

constitution

[Show Details]
ขัดแย้ง

khàt yáeng

to oppose, to resist, to withstand

[Show Details]
ผู้อำนวยการ

phûu am nuai kaan

director

[Show Details]
เป็นกรรมพันธุ์

pen kam ma phan

hereditary

[Show Details]
1234...160161Next »