At the market


"Jag skulle vilja ha fem bananer. Hur mycket blir det?"

"I would like to buy 5 bananas. How much is it?"
"Det blir tre euro."

"That's 3 Euros."
"Det var lite dyrt. Vad sägs om 1,50?"

"That's a little expensive. How about 1.50?"
"De här bananerna är ekologiska."

"These are organic bananas."
"Okej, två euro i så fall."

"Okay then 2 Euros."
"Okej!"

"Okay!"

Listen to Swedish Text:

Play Sound