Greek food


"Hej Peter! Hur är det?"

"Hi Peter! How are you?"
"Toppen. Nyss hemkommen från Grekland."

"Great. Just back from Greece."
"Hur var det?"

"How was it?"
"Jättebra. Folk är väldigt trevliga!"

"I loved it. The people are very nice!"
"Det kan jag mycket väl tänka mig! Hur var maten?"

"I can very well imagine that! How was the food?"
"Maten? Åh, grekerna äter mycket kött!"

"The food? Oh, the Greeks eat a lot of meat!"
"Det är förstås besvärligt för en vegetarian!"

"That's obviously a pain for a vegetarian!"
"Ja, det var inte lätt för mig! När jag frågade efter vegetariska rätter blev jag erbjuden kalkon."

"Yes, that wasn't easy for me! When I asked for vegetarian dishes they offered me turkey."
"Kalkon? Men det är ju också kött!"

"Turkey? But that's meat as well!"
"Javisst! Jag antar att det var grekisk humor."

"Of course! I guess that was Greek humour."

Listen to Swedish Text:

Play Sound