Medical blunder


Hej vännen!

Hello my dear!
Jag har varit på sjukhus från i måndags till idag för att få gallstenarna borttagna.

I've been in the hospital from Monday until today to have my gallstones removed.
Efter många undersökningar med och utan bedövning fann de att det inte fanns några gallstenar när allt kom omkring.

After many examinations with and without anaesthesia they found out that there are no gallstones after all.
Scanningundersökningarna visade inga gallstenar, utan bara några harmlösa knutor.

The scans didn't show gallstones but just some harmless nodules.
Du kan tänka dig hur arg jag var.

You can imagine how angry I was.
Så mycket smärta, helt förgäves!

So much pain and all in vain!
Hur är det med dig och Gloria? Skriv snart!

How are you and Gloria? Write back soon!
Kram, mamma!

Love, Mum!

Listen to Swedish Text:

Play Sound