Cats and lilies


"Hej Edith!"

"Hi Edith!"
"Hej Jack! Åh, du har köpt blommor."

"Hi Jack! Oh, you bought flowers."
"Ja! Är de inte vackra?"

"Yes! Aren't they beautiful?"
"Är det liljor?"

"Are these lilies?"
"Ja, hur så?"

"Yes, why?"
"Jag har katt!"

"I have a cat!"
"Jag förstår inte."

"I don't understand."
"Liljor är giftiga för katter!"

"Lilies are toxic to cats!"
"Jaså? Det visste jag inte!"

"Really? I didn't know that!"

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text