The tattoo


"Hej älskling!"

"Hello darling!"
"Hej raring! Hur är läget?

"Hello sweetheart! How is everything?"
"Åh, bra. Vi har en nyanställd på min avdelning."

"Ah good. We have a new employee in my department."
"Jaså? Är hon trevlig?"

"Yes? Is she nice?"
"Ja, det är hon. Hon har en tatuering som är skriven på engelska."

"Yes, she is. She has a tattoo in English."
"På engelska?"

"In English?"
"Ja, på hennes arm står det 'No regrets'."

"Yes, on her arm it says 'No Regrets'."
"Kära nån."

"Oh dear."
"Det lustiga är att den är felstavad. Två bokstäver är omkastade!"

"Funny part is that it's misspelled. Two letters are switched!"
"Haha! Så ironiskt!"

"Haha! How ironic!"
"Ja. Vi skrattade nästan ihjäl oss på kontoret!"

"Yes. We nearly died laughing in the office!"
"Stackars människa!"

"The poor woman!"
"Åh, hon tog inte illa upp. Hon skrattade med oss!"

"Oh, she didn't mind. She laughed with us!"


Learn Swedish and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!