The thrombosis


"Hur var ditt möte med Melanie?"

"How did your meeting go with Melanie?"
"Åh, det var trevligt att träffa henne igen."

"Oh, it was nice seeing her again."
"Hur mår hon?"

"How is she?"
"Tydligen har hon haft en blodpropp."

"Apparently she has had a thrombosis."
"Jaså? Det låter allvarligt!"

"Really? Sounds serious!"
"Ja, det kan vara livshotande!"

"Yes, it can be life-threatening!"
"Jag skulle inte ens känna igen symptomen".

"I wouldn't even know the symptoms."
"Hon kände inte heller till symptomen, men av en tillfällighet läste hon just då en artikel om blodproppar.

"She didn't know the symptoms either, but coincidentally she was just reading an article about thrombosis."
"Vilken tur!"

"How lucky!"
"Ja, det kanske räddade hennes liv!"

"Yes, maybe that saved her life!"
"Vilka är symptomen, då?"

"So what are the symptoms?"
"Smärta i vaden. Ibland kan den svälla upp."

"Pain in the calf. Sometimes it can swell up."

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text