Buy her flowers


Emma: "Hej Jack! Hur är det?"

Emma: "Hi Jack! How are you?"
Jack: "Hej Emma! Det är bra med mig, men min fru är lite nere sedan hon förlorade bebisen."

Jack: "Hi Emma! I'm fine, but my wife is a bit down since she lost the baby."
Emma: "Hur många veckor var hon gravid?"

Emma: "How many weeks was she pregnant?"
Jack: "Åtta veckor. Sedan bara slutade hjärtat att slå."

Jack: "Eight weeks. Then the heart just stopped beating."
Emma: "Åh, det var verkligen ledsamt. Köp blommor åt henne och muntra upp henne!"

Emma: "Oh, sad really. Buy her flowers to cheer her up!"
Jack: "Åh, hon är inte den sortens kvinna som gillar blommor."

Jack: "Oh, she's not the sort of woman who likes flowers."
Emma: "Köp blommor åt henne!"

Emma: "Buy her flowers!"
En dag senare. Jack möter Emma i korridoren på jobbet.

One day later. Jack meets Emma in the corridor at work.
Jack: "Det fungerade!"

Jack: "It worked!"
Emma ler och säger: "Där ser du!"

Emma smiles and says: "You see!"

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text