Are you on Facebook?


Pete: Älskling, vet du om Jack finns på Facebook?

Pete: Darling, do you know if Jack is on Facebook?
Linda: Jack? Nej, han gillar inte Facebook.

Linda: Jack? No, he doesn't like Facebook.
Pete: Jaså?

Pete: Really?
Linda: Han verkar vara rädd för vad de gör med hans uppgifter.

Linda: He seems to be afraid of what they do with his data.
Pete: Jag kan förstå det. Men jag bekymrar mig inte alltför mycket.

Pete: I can understand that. But I don't worry too much.
Linda: Precis, Facebook är alldeles för kul!

Linda: Exactly, Facebook is just too much fun!
Pete: Särskilt att se hur tjock din förre pojkvän har blivit?

Pete: Especially seeing how fat your ex-boyfriend has become?
Linda: Haha, precis! Och att se hur mycket hår han har tappat!

Linda: Haha, exactly! And to see how much hair he has lost!

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text