Checking in


"Hej. Jag har bokat två biljetter i namnen herr och fru Johnson."

"Hello. I booked two tickets under the names of Mr. and Mrs. Johnson."
"Javisst. Jo, här är de. Kan jag få se era pass?"

"Certainly, sir. Ah, here we are. May I see your passports, please?"
"Självklart. Varsågod."

"Of course. Here you go."
"Tack. Hur många bagage vill ni checka in?"

"Thank you. How many items of luggage would you like to check in?"
"Två, tack."

"Two, please."
"Packade ni era väskor själva? Och innehåller de några av de här förbjudna sakerna?"

"Did you pack your bags yourselves? And do they contain any of these prohibited articles?"
"Ja, det gjorde vi, och nej, det gör de inte."

"Yes, we did, and no, they do not."

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text