A Big Decision


En sex år gammal pojke gick en dag fram till sin far och tillkännagav: "Pappa, jag vill gifta mig."

A six-year-old boy walked up to his father one day and announced, "Daddy, I'd like to get married."
Hans far svarade tveksamt: "Visst, min son. Har du någon särskild i tankarna?"

His father replied hesitantly, "Sure, son. Do you have anyone special in mind?"
"Ja", svarade pojken. "Jag vill gifta mig med farmor."

"Yes", answered the boy. "I want to marry Grandma."
"Vänta lite", sa hans pappa. "Du tror väl inte att jag skulle låta dig gifta dig med min mor, eller hur?"

"Now, wait a minute", said his father. "You don't think I'd let you get married with my mother, do you?"
"Varför inte?" frågade pojken. "Du gifte dig med min."

"Why not?", the boy asked. "You married mine."

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text