Two Englishmen


Två engelsmän spelar golf.

Two Englishmen are playing golf.
När ett begravningsfölje passerar tar en av engelsmännen av sig hatten och förblir orörlig i några sekunder.

As a funeral procession passes by, one of the Englishmen takes off his hat and remains motionless for a few seconds.
"Det var en fin gest av dig", säger den andra.

"That was a nice gesture from you," says the other one.
"Vad menar du med fin gest", svarar han tankfullt. "Om några dagar skulle vi ha varit gifta i 25 år!"

"What do you mean with nice gesture", he answers thoughtfully. "In a few days we would have been married for 25 years!"

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text