Old men are stubborn


Hannah: Hej Marina. Hur hade du det på Rysslandsresan?

Hannah: Hello Marina. How was your trip to Russia?
Marina: Inget vidare!

Marina: Not so good!
Hannah: Åh, vad hände?

Hannah: Oh, what happened?
Marina: Min pappa vägrar att följa med mig till Kanada.

Marina: My father refuses to come to Canada with me.
Hannah: Kära nån. Varför då?

Hannah: Oh dear. Why?
Marina: Han säger att han inte är redo än. Men han klarar knappt av att ta hand om sig själv.

Marina: He says he isn't ready yet. But he is hardly able to take care of himself.
Hannah: Hur gammal är han?

Hannah: How old is he?
Marina: 86 år.

Marina: 86 years.
Hannah: Kan han inte flytta till ett vårdhem i Ryssland?

Hannah: Can't he go to a nursing home in Russia?
Marina: Sådant finns inte i Ryssland.

Marina: No such thing in Russia.
Hannah: Så vad ska du göra nu?

Hannah: So what are you going to do now?
Marina: Jag måste kanske åka tillbaka till Ryssland.

Marina: I might have to go back to Russia.
Hannah: Din man kommer inte att gilla det!

Hannah: Your husband won't like that!
Marina: Det gör inte jag heller! Jag föredrar att bo i Kanada!

Marina: Neither do I! I prefer to live in Canada!

Listen to Swedish Text:

Play Sound