Are you feeling better?


"Hej Paul, mår du bättre nu?"

"Hello Paul, are you feeling better?"
"Ja tack, det gör jag. Doktorn gav mig någon medicin, och den fungerade väldigt bra."

"Yes I am, thank you. The doctor gave me some medicine, and it worked very well."
"Bra. Ska du gå till jobbet imorgon?"

"Good. Are you going to work tomorrow?"
"Ja. Jag hoppas att min chef inte kommer att vara arg på mig."

"Yes. I hope my boss will not be angry with me."
"Det hoppas jag också. Ring mig i helgen."

"I hope so too. Call me this weekend."
"Det ska jag göra. Hej då."

"I will. Goodbye."
"Hej då."

"Goodbye."

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text