What's that in my pizza?


Robert kommer hem från jobbet.

Robert comes home from work.
Emelie: Hej älskling. Hur är det?

Emelie: Hi darling. How are you?
Robert: Åh, inget vidare. En fyllning lossnade medan jag åt pizza.

Robert: Oh, not good. A filling fell out while I was eating a pizza.
Emelie: Kära nån!

Emelie: Oh dear!
Robert: Först trodde jag att det var något konstigt i min pizza, så jag klagade för servitrisen.

Robert: First I thought there was something strange in my pizza, so I complained to the waitress.
Emelie: Pinsamt!

Emelie: Embarrassing!
Robert: Ja, jag kände mig som en idiot när jag insåg vad som var problemet.

Robert: Yes I felt like an idiot when I realised where the problem was.
Emelie: Jag kan föreställa mig det!

Emelie: I can imagine that!
Robert: Jag måste boka en tid hos doktor Gupta direkt.

Robert: I'll have to make an appointment with doctor Gupta immediately.
Emelie: Varför går du inte till min tandläkare? Han är mycket närmare!

Emelie: Why don't you go to my dentist? He is much closer!
Robert: Jag har alltid gått hos doktor Gupta!

Robert: I've always been with Doctor Gupta!
Emelie: Lustigt att alla alltid behåller sin gamla tandläkare, oavsett vart man flyttar!

Emelie: Funny everybody always keeps their old dentist, no matter where you move!

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text