My wife thinks she is a chicken


En man springer till doktorn och säger: "Doktorn, du måste hjälpa mig. Min fru tror att hon är en höna!"

A man runs to the doctor and says: "Doctor, you've got to help me. My wife thinks she's a chicken!"
Doktorn frågar: "Hur länge har hon befunnit sig i det tillståndet?"

The doctor asks: "How long has she had this condition?"
"I tre år", säger mannen.

"Three years", says the man.
"Varför dröjde det då så länge innan du sökte upp mig?" frågar doktorn.

"Then why did it take you so long to come and see me?" asks the doctor.
Mannen rycker på axlarna och svarar: "Vi behövde äggen!"

The man shrugs his shoulders and replies: "We needed the eggs!"

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text