Facebook


Två vänner nätchattar.

Two friends chatting online.
Dave: Hej Jack. Känner du till FarmVille?

Dave: Hi Jack. Do you know FarmVille?
Jack: Nej, vad är det?

Jack: No, what is that?
Dave: Det är ett internetspel som man kan spela på Facebook.

Dave: It is an online game which you can play on Facebook.
Jack: Vad handlar spelet om?

Jack: What is the game about?
Dave: Man sköter en virtuell bondgård. Odlar och skördar grödor. Man kan ha hästar, kor och grisar också.

Dave: You manage a virtual farm. Growing and harvesting crops. You also have horses, cows and pigs.
Jack: Det låter inte särskilt spännande.

Jack: Doesn't sound very exciting.
Dave: Min fru har spelat det timme efter timme i en vecka nu.

Dave: My wife has been playing it for hours and hours for a week now.
Jack: Haha ... helt galet. Facebook är fantastiskt. Till och med min tidigare chef använder det. Och han vet inte mycket om datorer.

Jack: Haha.. crazy. Facebook is amazing. Even my former boss is using it. And he doesn't know much about computers.
Dave: Internet har förändrat våra liv. Det är ett som är säkert.

Dave: The Internet has changed our lives. That's for sure.

Listen to Swedish Text:

Play Sound