Computer games


Jack talar med sin morbror om sitt drömjobb.

Jack talks to his uncle about his dream job.
Walter: Hur är det?

Walter: How are you?
Jack: Jag är nästan klar med min collegeutbildning.

Jack: I'm almost finished with college.
Walter: Vad ska du göra sedan?

Walter: What will you do afterwards?
Jack: Min dröm är att utveckla datorspel.

Jack: My dream is to develop computer games.
Walter: Det måste vara kul. Tjäna pengar och spela hela dagarna.

Walter: That must be fun. Earn money and play all day.
Jack: Precis! Fast jag har hört att det kan vara väldigt stressigt. En av mina vänner jobbar på ett videospelsföretag. Han jobbar ofta tolv timmar om dagen.

Jack: Exactly! However I heard it can be very stressful. One of my friends works in a video game company. He often works 12 hours a day.
Walter: Kära nån! Du borde bli statstjänsteman som jag!

Walter: Oh dear! You should become a civil servant like me!
Jack: Nej tack! Det skulle vara för tråkigt för mig!

Jack: No thanks! That would be too boring for me!
Walter: Eller starta ett eget videospelsföretag och låt andra jobba hårt!

Walter: Or set up your own video game company and let others work hard!
Jack: Det är min plan. Men jag måste skaffa erfarenhet först.

Jack: That's my plan. But I have to gain experience first.
Walter: Jag önskar dig all lycka med det!

Walter: Wish you all the best with that!
Jack: Tack!

Jack: Thanks!

Listen to Swedish Text:

Play Sound

Next Random Text