The delicious drink


"Hallo schat! Hoe was het feest gisteren?"

"Hi darling! How was the party yesterday?"
"Het was geweldig. Er waren veel mensen."

"It was great. A lot of people came."
"Hoe gaat het met je vriendin uit Taiwan? Was zij er ook?"

"How is your friend from Taiwan? Was she there too?"
"Ja, ze was er ook. Ze heeft een heerlijk drankje gemaakt."

"Yes, she was there. She made a great drink."
"Echt?"

"Really?"
"Ja, een avocado smoothie."

"Yes, an avocado smoothie."
"Avocado? Hoe smaakte het?"

"Avocado? How did it taste?"
"Erg lekker. Het is heel gemakkelijk te maken. Je hebt alleen een avocado, melk en honing nodig."

"Very good. It is very easy to make. You only need avocado, milk and honey."
"Dat is inderdaad erg gemakkelijk. Zullen we het morgen maken?"

"That's very easy indeed. Shall we make it tomorrow?"
"Goed idee! Ik zal morgen avocado's kopen!"

"Good idea! I'll go and buy avocados tomorrow!"


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Google with one click:

Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!