Medical blunder


Hallo schat!

Hello my dear!
Ik heb van maandag tot vandaag in het ziekenhuis gelegen omdat mijn galstenen verwijderd moesten worden.

I've been in the hospital from Monday until today to have my gallstones removed.
Na veel onderzoeken, met en zonder verdoving, kwamen ze er achter dat er helemaal geen galstenen zijn.

After many examinations with and without anaesthesia they found out that there are no gallstones after all.
Op de scans waren geen galstenen te zien, alleen een paar onschuldige knobbeltjes.

The scans didn't show gallstones but just some harmless nodules.
Je kunt je voorstellen hoe kwaad ik was.

You can imagine how angry I was.
Zo veel pijn en allemaal voor niets!

So much pain and all in vain!
Hoe gaat het met jou en Gloria! Schrijf snel terug!

How are you and Gloria? Write back soon!
Liefs, mam!

Love, Mum!


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!