Buy her flowers


Emma: "Hallo Jack! Hoe gaat het?"

Emma: "Hi Jack! How are you?"
Jack: "Hallo Emma! Met mij gaat het goed, maar mijn vrouw is een beetje depressief sinds ze de baby verloren is."

Jack: "Hi Emma! I'm fine, but my wife is a bit down since she lost the baby."
Emma: "Hoeveel weken was ze zwanger?"

Emma: "How many weeks was she pregnant?"
Jack: "Acht weken. Toen stopte het hartje."

Jack: "Eight weeks. Then the heart just stopped beating."
Emma: "Oh, wat verdrietig. Koop bloemen om haar op te vrolijken!"

Emma: "Oh, sad really. Buy her flowers to cheer her up!"
Jack: "Oh, ze is niet een vrouw die van bloemen houdt."

Jack: "Oh, she's not the sort of woman who likes flowers."
Emma: "Koop bloemen voor haar!"

Emma: "Buy her flowers!"
Een dag later. Jack komt Emma tegen in de gang op het werk.

One day later. Jack meets Emma in the corridor at work.
Jack: "Het werkte!"

Jack: "It worked!"
Emma lacht en zegt: "Zie je wel!"

Emma smiles and says: "You see!"


Learn Dutch and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Google with one click:

Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!